HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)
 • HOKKAIDO SAKURA DELUXE (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPS06
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 65,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : เมษายน - พฤษภาคม 62HOKKAIDO SAKURA DELUXE
6 Days 4 Nights
BY THAI AIRWAYS (TG)

ชมดอกซากุระบาน ที่ฮอกไกโด เที่ยวครบที่สวย

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1. พิพิธภัณฑ์โดเรมอน หมู่บ้านนินจาดาเตจิไดมุระ แช่ออนเซน โนโบริเบทสึ
2. ชมหมีสีน้ำตาล หมีพื้นถิ่นของฮอกไกโด บ่อโคลนเดือดจิโกกุดานิ
3. เมืองโอตารุ ชมซากุระ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
4. ซัปโปโร ชมซากุระสวนมารุยามะ โรงงานช้อคโกแลตอิชิยะ
5. สวนโอโดริ ทำเนียบรัฐบาลเก่า หอนาฬิกา ตลาดปลาโจไก
6. พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2)
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 670 

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอเมอน สกายพาร์ค – โนโบริเบทสึ - หมู่บ้านซามูไร ดาเตะจิไดมูระ - จิโกกุดานิ บ่อโคลนเดือด - แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

 • นำท่านสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ที่เที่ยวสุดฮิตของเมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง
 •  นำท่าน ชมจิโกกุดานิ หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้า ซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเช่นกัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • ***อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ฟาร์มหมี - โอตารุ – ชมซากุระสวนสาธารณะเทมิยะ -คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เข้าที่พัก

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (Noboribetsu Bear Park)
  ตั้งอยู่บนยอดเขาโนโบริเบ็ทสึ ซึ่งปัจุบันหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์และหาพบได้ยาก มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จะมีพื้นที่สร้างบรรยากาศที่จำลองใกล้คล้ายคลึงกับธรรมชาติสำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือ 
 • นำท่านสู่ สวนสาธารณะ เทมิยะ เป็นสวนเล็กๆบนเนินเขาซึ่งเป็นจุดชมซากุระที่ชาวโอตารุนิยมเป็นอย่างมาก วิวซากุระตัดกับทะเลและภูเขาเป็นภาพที่ช่างภาพนิยมไปถ่ายกันเสมอ ส่วนแห่งนี้มีต้นซากุระกว่า 700 ต้น
 • จากนั้นนำท่านเดินชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ซัปโปโร – ศาลเจ้าซัปโปโร – สวนมารุยามะ – โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ -ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร...
 • นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าซัปโปโร ถือเป็นสถานที่ที่ชาวเมืองซัปโปโรนิยมมาชมซากุระและไหว้พระขอพร ก่อนถึงศาลเจ้าท่านจะได้เดินผ่าน สวนมารุยามะ เป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในการชมดอกซากุระในเมืองซัปโปโร เส้นทางที่ตรงไปยังศาลเจ้านั้นเรียงรายด้วยต้นซากุระสูงใหญ่ตลอดสองข้างทาง และในบริเวณสวนก็มีพื้นที่โล่งสำหรับปิกนิกใต้ต้นซากุระอีกด้วยตลอดเส้นทางเดินไปจนถึงศาลเจ้าและภายในศาลเจ้าเองจะมีต้นซากุระถึงเกือบ 1,000 ต้น ... (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าจะบานวันไหนและร่วงวันไหนค่ะ)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนมซึ่งที่นี่จัดไว้เป็นโซน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธีการทำช็อคโกแลตแบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศกรีมช็อคโกแลตรสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย...
 • นำท่านสู่ ย่าน ซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย 

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเล ลิ้มลอง “ปูสุไว” หรือ “ปูยักษ์ฮอกไกโด” “ ปูทาราบะ ” “ปูขน” ตัวโตๆ สดๆ รวมทั้งอาหารทะเลอื่นๆ รับประทานกับพร้อมผักสดนานาชนิด ของหวาน เครื่องดื่ม

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกา - สวนโอโดริ – ตลาดปลาโจไก – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านเจอาร์ทาวเวอร์

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปี
 • นำชม หอนาฬิกาซัปโปโร หรือ “โทไคได” เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2421 เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัยฮอกไกโดแต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424 จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่
 • นำท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโจไก ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ ที่นี่ยังมีร้านอาหารเป็นสิบๆร้านให้ท่านเลือกชิม เมนูยอดฮิตคือ “อูนิ ดงบุริ” หรือข้าวหน้าไข่หอยเม่นและปลาแซลมอน รับประกันความสดอร่อย ที่ท่านจะจดจำมิรู้ลืม

อิสระรับประทานอาหารเที่ยง ณ. ตลาดปลานิโจ***

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซัปโปโร สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังที่ส่งออกไปทั่วประเทศและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง แม้ที่นี่จะถูกดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์แล้ว..อาคารพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยอิฐก้อนสีแดงแบ่งเป็น 3 ชั้น ภายในจัดแสดงความเป็นมาของเบียร์ในประเทศญี่ปุ่น กรรมวิธีการผลิตตั้งแต่ขั้นต้นจนกลายเป็นน้ำเบียร์ และผลิตภัณฑ์บรรจุต่างๆที่เคยใช้ตั้งแต่ครั้งอดีตมาจนถึงปัจจุบัน

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านช้อปปิ้งย่าน ซัปโปโรเจอาร์ทาวเวอร์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร โดยตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเจอาร์ซัปโปโร มีความสูงถึง 173 เมตร ภายในนอกจากจะมีห้างสรรพสินค้าแล้ว ยังแบ่งเป็นส่วนของอาคารสำนักงานด้วย ที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งของเมือง เพราะนอกจากจะอยู่บนทำเลที่สะดวกแล้ว ชั้นบนสุดยังเป็นจุดชมวิวที่ยอดเยี่ยม เพราะสามารถดูวิวทิวทัศน์ของเมืองได้แบบ 360 องศา ซึ่งหากวันไหนอากาศดีๆ ก็จะมองเห็นได้ไกลถึงท่าเรือเมืองโอตารุ ภูเขามารุยามะ ภูเขาซันกากุ รวมทั้งสถานที่เล่นสกีอันเลื่องชื่อของเมืองนิเซโกะ เป็นต้น

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


 สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
 •  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

23-28 APR’19

65,900

12,000

24-29 APR’19

65,900

12,000

25-30 APR’19

65,900

12,000

26APR-1MAY’19

65,900

12,000

30APR-5MAY’19

66,900

12,000

1-6 MAY’19

66,900

12,000

2-7 MAY’19

66,900

12,000

3-8 MAY’19

66,900

12,000

7-12 MAY’19

66,900

12,000

8-13 MAY’19

66,900

12,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*