JAPAN SNOW DELUXE (NRT-KIX)
 • JAPAN SNOW DELUXE (NRT-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC04
 • สายการบิน : JAPAN AIRLINES
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 76,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 29 ธ.ค. 61 - 4 ม.ค. 62 ,30 ธ.ค. 61 - 5 ม.ค. 62ทัวร์ญี่ปุ่น
JAPAN SNOW DELUXE

โตเกียว–โอซาก้า 7 วัน 4 คืน
(ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท+ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ)
  By JAPAN AIRLINES

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

1.เล่นสกีฟูจิเทน กระเช้าชมวิวคาชิคาชิ ล่องเรือชมภูเขาไฟฟูจิที่ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ
2. ปราสาทมัตสึโมโต้ ลิงแช่ออนเซน เทศกาลประดับไฟนะบะนะโนะซาโตะ
3. หมู่บ้านทรงกัสโต้ ชิราคาวะโกะ(มรดกโลก) ลิตเติ้ลเกียวโต ทาคายาม่า
4. เกียวโต ฟูชิมิอินาริ นั่งชินคันเซนสู่โอซาก้าช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5. รวมค่าเข้า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ใหม่ล่าสุด!!! โซนมินเนียน แฮรี่พอตเตอร์
6. โรงแรมระดับ 4 ดาว วันสุดท้ายมีเวลาเที่ยวเต็มวัน ไม่ต้องรีบมาสนามบิน บินกับเจแปนแอร์ไลน์ ได้รับรางวันสายการบินระดับ 5 ดาวจาก SKYTRAX ปี 2018 (มีแอร์ไทยบริการหลายคนค่ะ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ R (ประตูทางเข้าหมายเลข 8 ) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 718

สนามบินนาริตะ - ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท – กระเช้า Kachi Kachi – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ - พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 • ถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจ เช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • เดินทางสู่ ฟูจิเท็น สโนว์ รีสอร์ท ลานสกีที่เปิดรับนักท่องเที่ยวตลอดฤดูหนาว สัมผัสปุยหิมะอ่อนนุ่ม น่าสัมผัส อิสระให้ท่านเลือกหามุมถูกใจ บันทึกภาพความประทับใจกับลานสกีขนาดใหญ่ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉาก อิสระเลือกเล่นกีฬาเมืองหนาวนานาชนิด ทั้ง สกีหิมะ สโนว์บอร์ด กระดานเลื่อนหิมะหรือเลือกซื้อของที่ระลึกมากมายตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ หลังจากอิ่มหนำกับบรรยากาศแล้ว…
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม หลังจากล่องเรือนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านให้ท่านผ่อนคลายหลังจากการเดินทางอันเหน็ดเหนื่อย

BENIYA ONSEN 2หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


ปราสาทมัตสึโมโต้ – ยามานุชิ จิโกกุดานิ – Snow Monkey Park – ทาคายาม่า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ หรือ ปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นและได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ นอกจากนี้ก็ยังเป็นปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น การตัดกันของสีดำและสีขาวของผนังปูนด้านนอกปราสาท ทำให้ปราสาทแห่งนี้ดูโดดเด่นงดงามตัดกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป์ญี่ปุ่น ปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหลายอย่าง ปราสาทมัตสึโมโต้ยังมีศาลาชมดวงจันทร์ที่งดงาม แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของขุนนางในสมัยก่อน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK และนำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น SNOW MONKEYกลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอย่างใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่ชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์
 • นำท่านเดินทางข้ามสู่ภูมิภาคจูบุ เมืองทาคายาม่า

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

TAKAYAMA ASSOCIA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – นาโงย่า – เทศกาลประดับไฟนะบะนะโนะ ซาโตะ

 บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารโรงแรม

 • นำท่านชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลประดับไฟ นะบะนะ โนะ ซาโตะ หรือ งานประดับไฟ เมืองคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ณ สวนดอกไม้นะบะนะโนะซาโตะ เป็นสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเดินชมการแสดงไฟค่ะ***

NAGOYA CASTLE HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นั่งชินคันเซน – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิ เดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มศาสนาลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมากของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย เนื่องจากเกียวโตไม่โดนทิ้งระเบิดในสงครามโลกครั้งที่สองจึงยังมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงต่างๆ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์อยู่มาก...
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ศาลโทริอิ มีลักษณะเป็นซุ้มประตูสีแดงซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้า ที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร...อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1964 ด้วยความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • เดินทางสู่ เมืองโอซาก้า เพื่อช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจำกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3 มีให้เลือกมากมาย
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างจุใจ***

ANA CROWN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเจแปน – สนามบินคันไซ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! โซน Minion Park โซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุก ที่ได้รับการยืนยันว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในโซนนี้ท่านจะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Despicable Me; Minion Mayhem รวมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินซื้อสินค้าที่ระลึก และขนมรูปทรงมิเนี่ยนแสนน่ารัก นอกจากนี้มีเวลาให้ท่านได้เข้า The Wizarding World of Harry Potter... ไม่รวมค่าบริการ FAST TRACK
 •   ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

   สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • เดินทางจากสนามบินคันไซ โดยเที่ยวบิน JL 727
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

29 DEC’18 - 4 JAN’19
77,900
11,000
30 DEC’18 - 5 JAN’19
76,900
11,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*