HOKKAIDO WHITE ILLUMINATION (CTS-CTS)
 • HOKKAIDO WHITE ILLUMINATION (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC03
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 62,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤศจิกายน-ธันวาคม 62ทัวร์ญี่ปุ่น
HOKKAIDO WHITE ILLUMINATION

สัมผัสหิมะแรก SAPPORO WHITE ILLUMINATION 2019
6 วัน 4 คืน 
By THAI AIRWAYS (TG)

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 670

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอเมอน สกายพาร์ค -โนโบริเบทสึ - จิโกกุดานิ บ่อโคลนเดือด – หมู่บ้านซามูไร ดาเตะจิไดมูระ - แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

 • ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
 • นำท่านสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่ทำให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เมืองออนเซนอันดับต้นๆของญี่ปุ่น
 • นำท่าน ชมจิโกกุดานิ หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ที่เที่ยวสุดฮิตของเมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”

ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – ทะเลสาบโทยะ – อิสระกิจกรรมสกี รีสอร์ท

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านชม ภูเขาไฟอุสึ โดยการนั่งกระเช้าเคเบิ้ลภูเขาไฟที่ยังมีกลุ่มควันของกำมะถันบริเวณปากปล่องลอยพุ่งตลอดเวลา ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าประหลาดใจ
 • นำท่านสู่ ฟาร์มหมีสีน้ำตาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาโชวะชินซัง เป็นศูนย์อนุรักษ์หมีสีน้ำตาลมากกว่า 50 ตัว ให้ท่านได้สนุกสนานกับการให้อาหารหมี ซึ่งมีความน่ารักและแสนรู้
 • นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโทยะ หรือโทยะโกะที่อยู่ในอุทยานชิโกะทสึโทยะ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมีคนมาเยี่ยมชมปีละ 4 ล้านคน มีทั้งน้ำพุร้อนกลางแจ้งและถนนสำหรับเดินเล่นที่มีร้านขายของฝากตลอดสองข้างทาง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ RUTSUSU SKI RESORT ซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบในระดับ 4 ดาว ภายในรีสอร์ทยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับหิมะในแบบต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีคอร์สสอนสกี และมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีออนเซ็นทั้ง In Door และ Out Door อีกด้วย…อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สวนสัตว์อะซะฮิยะมะ – หมู่บ้านราเมง – โอตารุ - คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซับโปโร

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะซะฮิคะ เมืองใหญ่อันดับสองของเกาะฮอกไกโด ที่่เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม
 • นำท่านสู่ สวนสัตว์อะซะฮิยะมะ ท่านจะได้เห็นสัตว์แปลก ๆ หลากหลายสายพันธุ์รวมไปถึงสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโซนขั้วโลก
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมงอะซะฮิคะวะ ชื่อดังในเมืองอะซะฮิคะวะ ซึ่งเมืองนี้ขึ้นชื่อว่า ราเมนมีรสชาติอร่อยติดอันดับ 1 ใน 3 ของเกาะฮอกไกโด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือ ด้วยมีลำคลองสายเล็กๆ ไหลผ่านรอบเมือง
 • เดินชม คลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง โดยคลองโอตารุสร้างเสร็จในปี 1923
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ..
 • นำท่านเดินทางสู่ ซัปโปโร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทำเนียบรัฐบาล- ตลาดปลานิโจ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซับโปโร – ช้อปปิ้งย่านซึซึโกะ– สวนโอโดริ –เทศกาล SAPPORO WHITE ILLUMINATION 2019

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ 

 อิสระอาหารกลางวัน ที่ตลาดปลานิโจ

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซัปโปโร สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังที่ส่งออกไปทั่วประเทศและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 • นำท่านช้อปปิ้ง ย่านซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองใน การเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ชมเทศกาล SAPPORO WHITE ILLUMINATION 2018 งานเทศกาลประดับไฟสุดยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงซึ่งจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี 1981 ....อิสระท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

20-25 NOV’19
62,900
10,000
23-28 NOV’19
62,900
10,000
27 NOV-2 DEC’19
64,900
10,000
4-9 DEC’19
66,900
10,000
5-10 DEC’19
66,900
10,000
11-16 DEC’19
64,900
10,000
18-23 DEC’19
66,900
10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*