SAPPORO SNOW FESTIVAL (CTS-CTS)
 • SAPPORO SNOW FESTIVAL (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC03-2
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 70,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : กุมภาพันธ์ 63ทัวร์ญี่ปุ่น
SAPPORO SNOW FESTIVAL

เที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น
6 วัน 4 คืน 
By THAI AIRWAYS (TG)

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C/D (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 670

สนามบินชิโตเซ่ - โดราเอเมอน สกายพาร์ค - หมู่บ้านนินจา ดาเตะจิได มูระ - แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

 • ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
 • นำท่านสู่ โดรา เอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นที่นิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนั่งไทม์แมชชีนที่ทำให้เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ที่เที่ยวสุดฮิตของเมืองโนโบริเบ็ทสึ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 • **พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”**

 จิโกกุดานิ บ่อโคลนเดือด – ขึ้นกระเช้าสู่ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - อิสระกิจกรรมสกี – โอตารุ – เทศกาลประดับไฟที่คลองโอตารุ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่าน ชมจิโกกุดานิ หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย
 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (Noboribetsu Bear Park) ตั้งอยู่บนยอดเขาโนโบริเบ็ทสึ ซึ่งปัจุบันหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์และหาพบได้ยาก มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ RUTSUSU SKI RESORT ซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบในระดับ 4 ดาว ภายในรีสอร์ทยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับหิมะในแบบต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีคอร์สสอนสกี และมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ …นำท่านชม OTARU SNOW LIGHT PATH เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ เทศกาลอันโด่งดังนี้เริ่มจัดขึ้นเมื่อปี 1999 ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมไม่ต่ำกว่า 500,000 คน ต่อปี

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  คลองโอตารุ -พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือด้วยมีลำคลองสายเล็กๆ ไหลผ่านรอบเมือง
 • เดินชมคลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ ย่าน ซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  เทศกาล SAPPORO SNOW FESTIVAL - สวนโอโดริ - ทำเนียบรัฐบาล หอนาฬิกา – ตลาดปลานิโจ - พิพิธภัณฑ์เบียร์ซับโปโร – ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านสู่ เทศกาลหิมะซัปโปโร หรือ Sapporo Snow Festival เป็นเทศกาลหิมะระดับโลกจัดขึ้นเป็นประจำ ณ เมืองซัปโปโร่ แห่งเกาะฮอกไกโด ตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งความหนาวเย็นไม่เป็นรองใคร เทศกาลนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและทั่วโลก ที่สักครั้งจะต้องไปให้ได้
 • นำท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ
 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำชม หอนาฬิกาซัปโปโร หรือ “โทไคได” เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ ที่นี่ยังมีร้านอาหารเป็นสิบๆร้านให้ท่านเลือกชิม
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงที่ตลาดปลานิโจ***
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซัปโปโร สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังที่ส่งออกไปทั่วประเทศและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง
 • นำท่าน ช้อปปิ้ง ณ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ

รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
 • เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
 • ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

31 JAN-5 FEB’20
70,900
10,000
1-6 FEB’20
70,900
10,000
4-9 FEB’20
70,900
10,000
5-10 FEB’20
70,900
10,000
6-11 FEB’20
70,900
10,000
7-12 FEB’20
70,900
10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*