HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)
 • HOKKAIDO SNOW DELUXE (CTS-CTS)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPC03-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 64,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ธันวาคม 62 -มีนาคม 63ทัวร์ญี่ปุ่น
HOKKAIDO SNOW DELUXE

เที่ยวครบที่สวย อิสระเล่นสกีครึ่งวัน แช่ออนเซ็น
6 วัน 4 คืน 
BY THAI AIRWAYS (TG)

กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ

 • พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ C (ประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก
 • ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร โดยสายการบินไทย (Thai Airways) เที่ยวบินที่ TG 670

สนามบินชิโตเซ่ – โดราเอเมอน สกายพาร์ค – โนโบริเบทสึ – หมู่บ้านชาวไอนุ - หมู่บ้านซามูไร ดาเตะจิไดมูระ - แช่น้ำแร่ ออนเซ็น

 • ถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
 • นำท่านสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็นนิยมที่สุดในญี่ปุ่น อิสระถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบ็ทสึ เมืองที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อสียงที่สุดบนเกาะฮอกไกโด…
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านชาวไอนุ ตั้งอยู่ในเกาะฮอกไกโด โดยก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และเป็นศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับชนพื้นเมืองไอนุในปี1984
 • นำท่านสู่ หมู่บ้านซามูไร ดาเตะ จิไดมูระ ที่เที่ยวสุดฮิตของเมืองโนโบ ริเบ็ทสึ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

NOBORIBETSU MASEIKAKU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 • **พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น”**

จิโกกุดานิ บ่อโคลนเดือด - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล – อิสระกิจกรรมที่สกีรีสอร์ท - โอตารุ

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่าน ชมจิโกกุดานิ หรือ “หุบเขานรก” นำท่านเดินชม “บ่อโคลนเดือด” ธรรมชาติที่กระจายอยู่เต็มบริเวณ ซึ่งเกิดจากความร้อนใต้พิภพที่ผุดขึ้นมาไม่ขาดสาย ลัดเลาะไปตามเนินเขาเพื่อสัมผัสกับบ่อโคลนอย่างใกล้ชิด นอกจากนั้นยังมีศาลเจ้าซึ่งแม้จะมีขนาดเล็กแต่ชาวบ้านก็ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาเช่นกัน
 • นำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ฟาร์มหมีสีน้ำตาล (Noboribetsu Bear Park) ตั้งอยู่บนยอดเขาโนโบริเบ็ทสึ ซึ่งปัจุบันหมีสีน้ำตาลนั้นใกล้สูญพันธุ์และหาพบได้ยาก มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ไซบีเรียและเกาะฮอกไกโด ภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ จะมีพื้นที่สร้างบรรยากาศที่จำลองใกล้คล้ายคลึงกับธรรมชาติสำหรับหมีสีน้ำตาลที่อยู่อาศัยมากกว่าร้อยตัว นอกจากนั้นยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับหมีสีน้ำตาลให้ผู้เข้าชมได้รับความรู้ ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึกอีกด้วย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ RUTSUSU SKI RESORT ซึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นสกีรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบในระดับ 4 ดาว ภายในรีสอร์ทยังมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับหิมะในแบบต่างๆ มากมาย รวมทั้งมีคอร์สสอนสกี และมีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน นอกจากนี้ยังมีออนเซ็นทั้ง In Door และ Out Door อีกด้วย…อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมสกีตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าชุดและค่าอุปกรณ์สกีค่ะ)...ได้เวลาอันสมควร
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


โอตารุ – คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ซัปโปโร – ช้อปปิ้งซึซึกิโนะ – ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านสู่ โอตารุ เมืองท่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซัปโปโร ซึ่งมีความสวยงามเป็นที่เลืองลือด้วยมีลำคลองสายเล็กๆ ไหลผ่านรอบเมืองให้ท่านได้สัมผัสกลิ่นอายของเมืองท่าอันงดงามแลบรรยากาศแสนโรแมนติก เดินชมคลองโอตารุ สัญลักษณ์ของเมืองโอตารุที่ได้รับความนิยมถ่ายภาพคู่เป็นที่ระลึกเป็นอันดับต้นของเมืองมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
 • นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร เก่าแก่สองชั้น ที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครง สร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การ อนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ...

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ เมืองซัปโปโร...
 • นำท่านสู่ ย่าน ซึซึกิโนะ ย่านที่ถือว่าคึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของเมืองซัปโปโร รวบรวมร้านช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า ร้านกินดื่ม และอื่นๆ อีกมากมาย แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ
 • นำท่านสู่ ย่านทานุกิโคจิ ตั้งอยู่ในบริเวณรอบๆ สถานีรถไฟใต้ดินซูซูกิโนะ เมืองซัปโปโร โดยอยู่ถัดลงมาทางใต้ของสวนสาธารณะโอโดริประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือเป็นย่านที่คึกคักและมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ทำเนียบรัฐบาล – หอนาฬิกา – สวนโอโดริ – ตลาดปลานิโจ - โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซับโปโร – ช้อปปิ้งเจอาร์ทาวเวอร์

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า
 • นำชม หอนาฬิกาซัปโปโร หรือ “โทไคได” เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง
 • นำท่านสู่ สวนโอโดริ เป็นถนนซึ้งมีความกว้าง 105 เมตร และยาวถึง 3.8 กิโลเมตร สีเขียวของต้นไม้ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่นิยมของคนเมืองในการเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ ตลาดปลาเก่าแก่แห่งเมืองซัปโปโร ขายอาหารทะเลสดๆมากมายไม่ว่าจะเป็น ไข่ปลาแซลมอน ไข่หอยเม่น ปูขน ปลาสดๆ ที่นี่ยังมีร้านอาหารเป็นสิบๆร้านให้ท่านเลือกชิม
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงที่ตลาดปลานิโจ***
 • นำท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ ที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองฮอกไกโดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชิโรอิ โคอิบิโตะ บิสกิตที่มีชื่อที่สุดและเป็นที่รู้จักกันในหมู่ของผู้ที่ชื่นชอบขนมซึ่งที่นี่จัดไว้เป็นโซน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา รวมทั้งวิธีการทำช็อคโกแล็ตแบบสดๆ รวมทั้งยังมีไอศกรีมช็อคโกแล็ตรสชาติดั้งเดิมให้ได้เลือกซื้อกันอีกด้วย...
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (Sapporo Beer Museum) พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งแรกและแห่งเดียวในญี่ปุ่นตั้งอยู่ในซัปโปโร สร้างขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 1870 เป็นแหล่งผลิตเบียร์ชื่อดังที่ส่งออกไปทั่วประเทศและยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

รับประทานอาหารค่ำ ณ.ภัตตาคาร

 • นำท่าน ช้อปปิ้ง ณ JR TOWER แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้จุใจ

SAPPORO GRAND HOTEL   หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

 รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • เดินทางจากสนามบินชิโตเซ่ โดยเที่ยวบิน TG 671
 • ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

24-29 DEC’19

67,900

10,000

1-6 JAN’20

67,900

10,000

2-7 JAN’20

67,900

10,000

4-9 JAN’20

66,900

10,000

8-13 JAN’20

64,900

10,000

15-20 JAN’20

64,900

10,000

22-27 JAN’20

64,900

10,000

14-19 FEB’20

66,900

10,000

15-20 FEB’20

66,900

10,000

22-27 FEB’20

64,900

10,000

1-6 MAR’20

64,900

10,000

5-10 MAR’20

64,900

10,000

12-17 MAR’20

64,900

10,000

19-24 MAR’20

64,900

10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*