OSAKA AUTUMN DELUXE (KIX-KIX)
 • OSAKA AUTUMN DELUXE (KIX-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA07
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 5 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 50,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 22-26 พฤศจิกายน 2562ทัวร์ญี่ปุ่น
OSAKA AUTUMN DELUXE
5 วัน 3 คืน 
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

  สนามบินสุวรรณภูมิ   

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 THAI
  AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ
  และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เที่ยวบินที่ TG622

 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – นารา – วัดโทไดจิ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ

 • ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านกราบนมัสการขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ
 • ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่“สวนกวาง”บริเวณรอบๆ วัดเป็นที่อาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึ่งไม่กลัวคน และสร้างสีสันให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นำชม วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า มีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดินขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ่ซึ่งไม่ใช้ตะปูสักตัว 
 • จากนั้นเพลิดเพลินที่ ถนนสายกาน้ำชา ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมือง เช่น เครื่องปั้นดินเผา ชุดกิโมโน ชุดยูกาตะ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ 

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  บริการท่านด้วยอาหารแบบบุฟเฟต์นานาชาติในห้องอาหารของโรงแรม 

KURAMA ONSEN HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  ปราสาททองคินคะคุจิ – ตลาดปลานิชิกิ - อะราชิยาม่า - รถไฟสายโรแมนติกโทร๊อกโกะ – ป่าไผ่ซากาโน่ – นั่งรถไฟชินคันเซนสู่โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาททอง หรือเรียกว่า ปราสาทคินคาคุจิ ที่มาจากละครชื่อดัง อิคคิวซัง บ้านพักตากอากาศของ โชกุน “อาชิคะวะ โยขิมิสึ”  ปราสาทหลังนี้เป็นทองทั้งหลังตั้งอยู่กลางน้ำ
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิชิกิ ตลาดแห่งนี้เป็นตลาดที่เต็มไปด้วยทุกอย่างที่เกียวข้องกับอาหาร เช่น อาหารทะเลสดๆ, ภาชนะประกอบอาหาร, มีดญี่ปุ่น, และยังเป็นแหล่งที่มีชื่อเสียงที่มีอาหารตามฤดูกาลให้เลือกซื้อเลือกชิม 
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงที่ตลาดปลาค่ะ***
 • เดินทางสู่ เมืองอะราชิยามะ นำท่านนั่ง รถไฟโรแมนติก โทร๊อกโกะ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) ตั้งอยู่ในย่าน อาราชิยามา (Arashiyama) อันเป็นย่านเที่ยวเล่น พักผ่อนของชาวเกียวโต ที่เป็นที่นิยมมาก
 • นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า สัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน รถไฟชินคันเซ็นเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1964 ด้วยความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 • นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า เช่น ปูยักษ์ หน้าภัตตาคารขาปูยักษ์ และสัญลักษณ์เด่นของย่านนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ 
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

ANA CROWN PLAZA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมค่าบริการแล้ว โดยการนำท่านนั่งรถไฟ) – ย่านอุเมะดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! โซน Minion Park โซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุก ที่ได้รับการยืนยันว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในโซนนี้ท่านจะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Despicable Me; Minion Mayhem รวมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินซื้อสินค้าที่ระลึก และขนมรูปทรงมิเนี่ยนแสนน่ารัก 
 • ชมหมู่บ้านริมทะเลอันแสนสงบ “อมิตี้ วิลเลจ” ที่ได้กลายมาเป็นชายหาดอันน่าสะพรึงกลัวสำหรับนักท่องเที่ยว เมื่อฝูงฉลามขาวเขี้ยวแหลมคมได้เข้าโจมตีเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมเพิ่มมากขึ้นทุกวัน เรือจะพาท่านเข้าไปสัมผัสกับความน่าสะพรึงกลัวของเพชฌฆาตตัวใหญ่กว่า 10 เมตรที่จะเข้าโจมตีเรือของท่านอย่างเหี้ยมโหดกับ “จอว์” ภาพยนตร์ระทึกขวัญเรื่องดังในอดีต
 • อิสระให้ท่านเลือกชมโชว์ต่างๆ มากมายที่จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันสร้างสีสันตลอดวัน นอกจากนั้น ยังมีขบวนพาเหรดของเหล่าตัวการ์ตูน ของค่าย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ อย่าง Snoopy, Elmo and friends, Kitty, Shrek, Woody และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ได้เวลาอันสมควรนำท่าน นั่งรถไฟกลับสู่ที่พัก
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ เพื่อความเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอย่างจุใจ***

ANA CROWN PLAZA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  เมืองโกเบ – กระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ – ฮาเบอร์แลนด์ - สนามบินคันไซ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญี่ปุ่น ที่ทำการค้าขายกับประเทศจีนเกาหลี รัสเซียและยุโรป เป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศกับตะวันตก เมื่อปี ค.ศ. 1868 เมืองโกเบได้อันดับ 5 จากการโหวตให้เป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” และอันดับ 2 ในเอเชีย
 • นำท่านขึ้น กระเช้าลอยฟ้าชินโกเบ (Shin-Kobe Ropeway) เป็นกระเช้าที่พานักท่องเที่ยวขึ้นไปทางทิศใต้ของภูเขารอคโคะ (Mount Rokko) เส้นทางของกระเช้าจะผ่าน สวนสมุนไพรนูโนะบิกิ (Nunobiki Herb Garden) และสามารถชมทัศนียภาพที่งดงามเมืองโกเบจากสถานีกระเช้าด้านบน
 • จากนั้นนำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เมืองแห่งท่าเรือ จุดชมวิวอันงดงามและเป็นแหล่งช้อปปิ้ง รวมถึงแหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของเมืองท่าเรือ และ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้น) ที่มีความสูง 108 เมตร เป็นหอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ 
 • ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

4-8 OCT’19

50,900

8,000

11-15 OCT’19

52,900

8,000

12-16 OCT’19

52,900

8,000

19-23 OCT’19

52,900

8,000

25-29 OCT’19

50,900

8,000

26-30 OCT’19

50,900

8,000

1-5 NOV’19

50,900

8,000

2-6 NOV’19

50,900

8,000

15-19 NOV’19

50,900

8,000

16-20 NOV’19

50,900

8,000

22-26 NOV’19

50,900

8,000

23-27 NOV’19

50,900

8,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*