TOTTORI SAND DUNE (KIX-KIX)
 • TOTTORI SAND DUNE (KIX-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA07-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 59,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม - พฤศจิกายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
TOTTORI SAND DUNE
6 วัน 4 คืน 
โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)

  สนามบินสุวรรณภูมิ   

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 THAI
  AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ
  และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

สนามบินคันไซ – จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ – เนินทราย ทตโตะริ

 • ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง พร้อมตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ อามาโนะฮาชิดาเตะ ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 จุดชมวิวชายทะเลที่สวยงามที่สุดในประเทศญี่ปุ่น
 • นำท่านไปยัง จุดชมวิวอามาโนะฮาชิดาเตะ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ เนินทรายทตโตะริ (Tottori Sand Dunes) หรือที่ชาวญี่ปุ่นรู้จักกันในชื่อ ทตโตริซะคิว (Tottori Sakyu) เป็นที่รู้จักกันในฐานะเนินทรายที่มีความสูงต่ำเป็นชั้นขนาดใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น อยู่ในเมืองฟุคุเบะ (Fukube) จังหวัดทตโตริ

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

NEW OTANI TOTTORI HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  ทตโตะริ – พิพิธภัณฑ์ลูกแพร์ – พิพิธภัณฑ์โคนัน – ปราสาทขนมหวานโคโตบุกิโจ – ถนนสายภูติพราย - ร้านชาตระกูลนากามุระ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ลูกแพร์ แห่งศตวรรษที่ 20 นิจิเซกิ (20th Century Pear Museum) อีกหนึ่งผลผลิตชื่อดังของจังหวัตทตโตริ ตัวแทนความอร่อยของฤดูใบไม้ร่วง ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเกินกว่า 100 ปี
 • นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคนัน ยอดนักสืบ หรือ Gosho Aoyama Manga Factory ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Hokueicho จังหวัด Tottori ซึ่งเป็นบ้านเกิดของ อ.Gosho Aoyamaนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง "ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน"

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทขนมหวานโคโตบุกิโจ สร้างขึ้นในปี 1993 มีต้นแบบมาจากปราสาทโยนาโกะ ภายในมีทั้งขนมญี่ปุ่นและขนมสไตล์ตะวันตกมากมายให้เลือกซื้อเลย ขนมส่วนใหญ่ของที่นี่ใช้วัตถุดิบท้องถิ่นจากจังหวัดทตโตะริเป็นส่วนประกอบ ขนมขึ้นชื่อของปราสาทแห่งนี้คือโทจิโมจิ (ไส้เกาลัคญี่ปุ่นบด) ซึ่งเป็นสูตรพิเศษที่สืบทอดกันมานานกว่า 22 ปี ...
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนสายภูติพราย (Mizuki Shigeru Road) ซึ่งเป็นตัวการ์ตูนเหล่าผีๆทั้งหลาย ตัวที่โดดเด่นที่สุดคือ เจ้าผีน้อยคิทาโร่(Kitaro) ระหว่างทางเดินก็จะพบกับร้านขายของที่ระลึก ร้านโปสการ์ด และร้านขายขนมแปลกๆ ล้วนน่าสนใจและไม่ซ้ำกันเลย...
 • นำท่านชม ร้านขายชาของตระกูลนากามุระ (NAKAMURA CHAHU) 1 ใน 3 ตระกูลแห่งชาที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น

 บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม  

SUITENGAKU HOTEL  หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


 นั่งรถไฟชิมาเนะโกะ – ล่องเรือที่แม่น้ำโฮริคาวะ – ชิมเบียร์ท้องถิ่นชิมาเนะ – ทามาสึคุริ ออนเซ็น 

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • จากนั้นให้ท่านได้ นั่งรถไฟชิมาเนะโกะ ซึ่งเป็นรถไฟท้องถิ่นที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดชิมาเนะซึ่งเป็นรูปแมวและถ่ายรูปคู่กับ "ตุ๊กตาชิมาเนะโกะ" ซึ่งเป็นมาสคอต บนรถไฟขบวนนี้ที่ทุกคนต้องถ่ายภาพคู่ด้วย และที่พื้นรถไฟนั้นจะเป็นตารางที่มีเส้นตรงลากหักเลี้ยวไปมาระหว่างกันและกัน เชื่อกันว่าผู้ใดที่นั่งอยู่ปลายทางอีกด้านของเส้นตรงที่หักเลี้ยวไปมาจะเป็นเนื้อคู่ซึ่งกันและกัน ใช้เวลาเดินทางด้วยรถไฟชิมาเนะโกะรวมประมาณ 25 นาที …จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของเมืองมัตสึเอะด้วยการ ล่องเรือที่แม่น้ำโฮริคาวะ ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญใจกลางเมืองมัตสึเอะ

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่าน ชิมเบียร์ท้องถิ่นของชิมาเนะ ซึ่งเป็นเบียร์รสชาติดีประจำท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนท้องถิ่นที่ทำกินกันเองเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ...
 • นำท่านเดินทางไปยังบ่อน้ำพุร้อน ทามาสึคุริ ออนเซ็น ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดชิมาเนะ ความพิเศษของบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นบ่อน้ำร้อนที่ที่ทำให้ผิวพรรณสวยงามผุดผ่องที่สุด

MATSU NO YU HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ปราสาทฮิเมจิ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น – ชินไซบาชิ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเข้าชมปราสาทฮิเมจิ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองฮิเมจิในจังหวัดเฮียวโงะ นับเป็นปราสาทดั้งเดิมที่เหลืออยู่มีทั้งหมด 12 แห่งในญี่ปุ่น ยิ่งภายหลังปราสาทฮิเมจิเพิ่งจะผ่านการรีโนเวทครั้งใหญ่มาเมื่อปี 2015 ทำให้สภาพของปราสาทตอนนี้สวยงามและสมบรูณ์มากยิ่งขึ้นไปอีก

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่นสู่ ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของ นครโอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย 
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

GRANVIA OSAKA HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ตลาดคุโระมง ครัวแห่งโอซาก้า – ริงกุเอ๊าเลท – สนามบินคันไซ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโระมง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ครัวแห่งโอซาก้า” เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในสมัยเมจิตรงบริเวณนิฮงบาชินิโจเมะซึ่งหันไปทางสะไคสุจิ มีวัดใหญ่ที่ชื่อว่า เอ็นเมียวจิ ตั้งอยู่ จึงทำให้ตลาดตรงบริเวณนั้นถูกเรียกว่า ตลาดเอ็นเมียวจิ

 • นำท่านช้อปปิ้งต่อที่ ริงกุเอ๊าเลท แหล่งช้อปปิ้งใหญ่ใกล้กับสนามบินคันไซ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า “ แบรนด์เนม ” ชื่อดังหลากหลายและสินค้าดีราคาพิเศษ อาทิ เครื่องสำอาง, เครื่องประดับ, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้าอุปกรณ์กีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมายกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด
 • ***อิสระรับประทานอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจอัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-15 OCT’19

61,900

12,000

11-16 OCT’19

61,900

12,000

12-17 OCT’19

61,900

12,000

17-22 OCT’19

61,900

12,000

18-23 OCT’19

61,900

12,000

19-24 OCT’19

61,900

12,000

22-27 OCT’19

59,900

12,000

1-6 NOV’19

59,900

12,000

8-13 NOV’19

59,900

12,000

15-20 NOV’19

59,900

12,000

22-27 NOV’19

59,900

12,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*