GRAND SAKURA IN AUTUMN (KIX-HND)
 • GRAND SAKURA IN AUTUMN (KIX-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA05-6
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 67,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤศจิกายน 62ทัวร์ญี่ปุ่น
GRAND SAKURA IN AUTUMN

ชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมดอกซากุระ สัมผัสสวิสเซอร์แลนด์ญี่ปุ่น
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Thai Airways (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

 1. ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ป่าไผ่ซากาโน่ รถไฟโทรอกโกะ ใบไม้เปลี่ยนสี
 2. ภูเขาซากุระ โอบาระ หมู่บ้านทรงกัสโต้ มรดกโลกชิราคาวะโกะ
 3. ทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต คลองปลาคาร์ฟ เมืองฮิดะฟุรุคาวะ
 4. ภูเขาไฟฟูจิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ กระเช้าคาชิคาชิ ชินคันเซ็น ช้อปปิ้งชินจูกุ
 5. วัดอาซากุสะ ตลาดปลาสึกิจิ ช้อปปิ้งโอไดบะ

กรุงเทพฯ –สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพบกัน ณ ท่าอากาศสนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารชั้น 4 สายการบิน THAI AIRWAYS (TG) ประตู 2 แถว C/D โดยมีเจ้าหน้าที่และหัวหน้าทัวร์ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

  สนามบินคันไซ – เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – รถไฟโรแมนติก โทรอกโกะ – ป่าไผ่ซากาโน่ – กิฟุ

 • ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นเป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังจักรพรรดิเดิมและพระราชสถานอื่นๆ ยังเป็นศูนย์กลางของกลุ่มศาสนาลัทธิต่างๆ และวัดเป็นจำนวนมากของนิกายชินชิว เซนชิว และศาสนาพุทธนิกายอื่นๆด้วย
 • นำท่านสู่ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ เป็นศาลเจ้าที่ชาวนาสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 เพื่อบูชาจิ้งจอกที่เป็นทูตส่งสารของเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว เทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็น ทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • เดินทางสู่ เมืองอะราชิยามะ นำท่านนั่ง รถไฟโรแมนติก โทรอกโกะ (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) วิ่งลัดเลาะ ผ่านเขา ขนานไปกับแม่น้ำสีเขียวมรกต ท่ามกลางภูเขา อันสวยงามไปด้วย ใบเมเปิ้ล ใบไม้อื่นๆ ที่เปลี่ยนสี เป็น แดง ส้ม เหลือง เขียว สวยงามสุดบรรยาย 
 • เดินเข้าสู่ กำแพง ป่าไผ่ซากาโน่ สูงกว่า 10 เมตร จนแทบจะมองไม่เห็นท้องฟ้า สวยงามมาก ๆ

รับประทานอาหาร ณ. ภัตตาคาร

GIFU GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  กิฟุ – โอะบะระ – ภูเขาซากุระ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ โอะบะระ เป็นเขตที่อยู่ในเมืองโตโยต้า จังหวัดไอจิ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากนาโกย่า อีกทั้งยังเป็นเขตที่มีซากุระ 4 ฤดู (Shikizakura) ซึ่งเป็นซากุระที่แตกต่างกับพันธุ์อื่น
 • นำท่านชม ภูเขาซากุระ (senmi shikizakura no sato) เป็นภูเขาที่มีซากุระบานปกคลุมทั้งลูก สลับกับใบไม้แดงสีสดใสละลานตา

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์ “กัสโช-สึคุริ”
 • เดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า

 บริการอาหารค่ำ ณ. ภัตตาคาร

TAKAYAMA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  ทาคายาม่า – ซันมาซิซูจิ – ฮิดะ ฟุรุคาวะ – คลองปลาคาร์ฟ - พักรีสอร์ท แช่ออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านสู่ เมืองทาคายาม่า หรือได้ฉายาว่า หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสู่ เมืองฮิดะฟุรุคาวะ เป็นเมืองเล็กๆในหุบเขาของจังหวัดกิฟุ เป็นศูนย์กลางของเมืองฮิดะ สามารถเดินทางจากทาคายาม่าไปเมืองฟูรุคาวะโดยรถไฟเพียง 15 นาที
 • นำท่านสู่ คลองปลาคาร์ฟ (Canal Area) มีชื่อว่าแม่น้ำเซโตะ(Seto River) ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาคาร์ฟจำนวนมาก คลองสายนี้ไหลผ่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีของเมืองฟูรุคาว่า

 บริการอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ที่ให้ท่านได้ทานกันอย่างไม่อั้น

BENIYA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

  ภูเขาไฟฟูจิ(ขึ้นกับสภาพอากาศว่าขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – กระเช้า Kachi Kachi - ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูจิโกะ – นั่งรถไฟชินคันเซน – ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลและรูปทรงกรวยคว่ำที่ได้สัดส่วนจึงเป็นแรงบันดาลใจให้กับการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินทั้งนักประพันธ์และกวีผู้มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
 • นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ทะเลสาบที่มีภาพภูเขาไฟฟูจิอยู่เบื้องหลัง เพื่อนำท่านขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง
 • นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน รถไฟชินคันเซนเริ่มเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.1964 ด้วยความเร็วสูงสุด 210 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว
 • **อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ**

METROPOLITANT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


  วัดอาซากุสะ – ตลาดปลาโทโยสุ – ช้อปปิ้งย่านโอไดบะ – สะพานเรนโบว์ สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารโรงแรม

 • นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่ประดิษฐานในวิหารหลังใหญ่ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ “คามินาริมง หรือประตูฟ้าคำรณ” ซึ่งมีโคมไฟสีแดงที่ได้ชื่อว่าเป็น “โคมไฟ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” แขวนอยู่
 • นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาโทโยสุ (Toyosu) ตั้งอยู่ใกล้กับโอไดบะ(Odaiba) ที่นี่นั้นเป็นเกาะที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 เป็นตลาดปลาแห่งใหม่ที่ถูกสร้างมาแทนที่ตลาดปลาซึกิจิ(Tsukiji Fish Market) ที่เปิดทำการมากว่า 80 ปี
 • **อิสระอาหารเที่ยงที่ตลาดปลาตามอัธยาศัย**
 • นำท่านช้อปปิ้งยัง โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ ที่มี“Aqua City” และ “Decks” แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังริมอ่าวโตเกียวแน่นขนัดไปด้วยร้านค้าเสื้อผ้าแฟชั่นกว่า 60 ร้าน ร้านอาหาร แหล่งบันเทิง ร้านกาแฟมากมาย ร้านขายของที่ระลึกที่กำลังมองหาไว้เป็นของขวัญของฝากจากแดนอาทิตย์อุทัย
 • **อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ**

    สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

13-19 NOV’19

67,900

10,000

14-20  NOV’19

67,900

10,000

15-21 NOV’19

67,900

10,000

16-22 NOV’19

67,900

10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*