JAPAN FAMILY BIG FUN-B (NGO-HND)
 • JAPAN FAMILY BIG FUN-B (NGO-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA01-2
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 9 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 62 ทัวร์ญี่ปุ่น

JAPAN FAMILY BIG FUN-ฺB

โอซาก้า - นารา – โกเบ- เกียวโต – นาโงย่า

(NGO-HND)
7 วัน 4 คืน 
BY THAI AIRWAYS (TG)

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์
1. เที่ยวนารา เมืองหลวงเก่าก่อนเกียวโต ให้อาหารกวางที่สวนกวาง
2. อะริมะออนเซน 1 ใน 3 ออนเซนที่ดีที่สุดของญี่ปุ่น
3. โกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ พิพิธภัณฑ์อันปังแมน
4. เกาะอะวะจิ ชมดอกไม้และสัตว์นานาชนิดที่ English Hill ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
5. นั่งรถไฟเที่ยว UNIVERSAL STUDIO โซนใหม่ล่าสุด มินเนียนและแฮรี่พอตเตอร์
6. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า หมู่บ้านนินจาที่เกียวโต เทศกาลประดับไฟนาบะนะโนะซาโตะ
7. เลโก้แลนด์นาโง่ย่า ช้อปปิ้งของแม่และเด็กที่ AKACHAN HONPRO
8. อาหารดี โรงแรม 4 ดาว FREE WIFI ON BUS มีไกด์และหัวหน้าทัวร์บริการ
9. สำหรับเด็กเล็ก ขอ BABY SEAT บนรถบัสได้ฟรี (กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ เมือง โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways (TG) เที่ยวบินที่ TG622 ….อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมรับบริการจากสายการบิน

สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – นารา – วัดโทไดจิ – สวนกวาง – อิสระให้อาหารกวาง – อะริมะ ออนเซน

 • ถึงสนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว …นำท่านเดินทาง
  สู่ เมืองนารา นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรก ของประเทศญี่ปุ่น
 • จากนั้นนำท่านกราบนมัสกาขอพรพระพุทธรูปสำริดที่เก่าแก่ตั้งแต่สมัยคริศตวรรษที่ 18 ณ วัดโทไดจิ ... ชม “วิหารไม้” ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเพลิดเพลินกับความน่ารักของฝูงกวางมากมายที่ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติพร้อมป้อนอาหารให้กับกวางที่“สวนกวาง”บริเวณรอบๆ วัดเป็นที่อาศัยของกวางน่ารักมากมาย ซึ่งไม่กลัวคน และสร้างสีสันให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน...
 • นำท่านเดินสู่สวนกวาง เพื่อถ่ายรูปและให้อาหารกวาง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ อะริมะออนเซน คือหนึ่งในย่านออนเซ็นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 300-350 เมตร บริเวณด้านเหนือของภูเขา Rokko และมีโรงแรมสไตล์เรียวกังเปิดให้บริการกว่า 30 โรงแรมว่ากันว่าออนเซ็นแห่งนี้เป็นที่รู้จักครั้งแรกในปีค.ศ. 631 เนื่องจากจักรพรรดิ์องค์หนึ่งของญี่ปุ่นปุ่นได้มาลงแช่ที่ออนเซ็นแห่งนี้จนชื่อเสียงของออนเซ็นเลื่องลือ และเริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้นน้ำแร่ในบ่อออนเซ็นแห่งนี้มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์ ติดอันดับ 1 ใน 3 ของออนเซ็นที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ่น เนื่องจากอุดมไปด้วยแร่ธาตุคุณภาพดึในน้ำแร่ถึง 7 ชนิดในบ่อเดียว ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้มีส่วนช่วยในการรักษาโรค

 บริการอาหารกลางค่ำ ณ ภัตตาคาร 

ARIMA ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

โกเบ – ฮาร์เบอร์แลนด์ – ANPANMAN MUSEUM - เกาะอะวาจิ – AWAJI FARM PARK ENGLISH HILL – สะพานอะคะชิไคเคียว - นั่งชินคันเซน – ชินไซบาชิ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมืองท่าพาณิชย์หลักของญี่ปุ่น ที่ทำการค้าขายกับประเทศจีน เกาหลี รัสเซียและยุโรป เป็นหนึ่งในเมืองท่าที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศกับตะวันตก เมื่อปี ค.ศ. 1868 ... เมืองโกเบได้อันดับ 5 จากการโหวตให้เป็น “เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก” และอันดับ 2 ในเอเชีย ...
 • จากนั้นนำท่านสู่ ANPANMAN CHILDREN MUSEUM AND MALL ภายในจะแบ่งเป็นส่วนของ อันปังแมนมิวเซียม (รวมค่าเข้า) ร้านอาหาร ร้านตัดผม ตีมอันปังแมน ร้านขายของเล่นของที่ระลึก อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย...
 • นำท่านสู่ ฮาร์เบอร์แลนด์ เมืองแห่งท่าเรือ จุดชมวิวอันงดงามและเป็นแหล่งช้อปปิ้ง รวมถึงแหล่งรวมความบันเทิงซึ่งตั้งอยู่ริมน้ำ ให้ท่านได้เก็บภาพความงดงามของเมืองท่าเรือ และ โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าขึ้น)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ เกาะอะวาจิ โดยระหว่างทางผ่าน สะพานอะคะชิไคเคียว (Akashi Kaikyo Bridge) ตั้งอยู่ระหว่างโกเบ(Kobe) และเกาะอาวะจิ(Awaji Island) ที่ช่องแคบอะกาชิ(Akashi Strait) และเป็นส่วนหนึ่งของทางด่วน Kobe-Awaji-Naruto ซึ่งถือได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ทางด่วนที่เชื่อมต่อเกาะฮอนชู(Honshu )กับชิโกกุ(Shikoku) นั่นเอง สะพานอะคาชิไคเคียวนั้นถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 โดยเป็นสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลกมีความยาวรวมถึง 4 กิโลเมตร...
 • นำท่านเดินทางสู่ ENGLISH HILL กับธีมทะเลสาปแห่งสหราชอาณาจักร ภายในสวนขนาดใหญ่แห่งนี้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ (เดือนตุลาคม=ดอกกุหลาย เดือนพฤศจิกายน=ดอกคอสมอส) คุณสามารถพบกับสัตว์น่ารักๆหลากหลายสายพันธ์
 • ท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (นั่งรถไฟชินคันเซ็น 1 สถานีต่อด้วยรถไฟท้องถิ่นสู่ย่านชินไซบาชิ)
 • นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง ชินไซบาชิ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ตื่นตากับลีลาชีวิตของคนหนุ่มสาวชาวโอซาก้าที่ดูจะสนุกสนานและมีสีสันมากกว่าทางฝั่งโตเกียว รวมทั้งร้านอาหารหลากหลาย เดินไปเก็บภาพเป็นที่ระลึกกับจุดเด่นของแต่ละร้านค้า
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

ANA CROWN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 


ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมค่าบริการแล้ว โดยการนำท่านนั่งรถไฟ)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! โซน Minion Park โซนใหม่ล่าสุดของสวนสนุก ที่ได้รับการยืนยันว่าใหญ่ที่สุดในโลก ในโซนนี้ท่านจะได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ล่าสุด Despicable Me; Minion Mayhem รวมทั้งเพลิดเพลินกับการเดินซื้อสินค้าที่ระลึก และขนมรูปทรงมิเนี่ยนแสนน่ารัก นอกจากนี้มีเวลาให้ท่านได้เข้า The Wizarding World of Harry Potter... ไม่รวมค่าบริการ FAST TRACK
 •  ***อิสระรับประทานอาหารเที่ยงและค่ำ เพื่อความเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นอย่างจุใจ***

ANA CROWN PLAZA HOTEL  หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


OSAKA AQUARIUM – หมู่บ้านนินจา TOEI KYOTO STUDIO PARK – นะบานะโนะ ซาโตะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโอซาก้า ส่วนมากชาวญี่ปุ่นจะรู้จักกันในชื่อ “Kaiyukan” ซึ่งตั้งอยู่ใน Tempozan Harbor Village ติดกับอ่าวโอซาก้า เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆของประเทศมาอย่างยาวนาน...อิสระให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจา TOEI KYOTO STUDIO PARK Kyoto Studio Park หรือ Movie Land จำลองเมืองสมัยยุคเอโดะมาไว้ในที่นี่ มีความสมจริงมาก นับเป็นสตูดิโอที่เป็นสถานที่ถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่อง ทั้งอาคารบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆล้วนอิงตามรูปแบบตามประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเป๊ะๆ โดยมีการจำลองสถานที่สำคัญมาอย่างสะพานเก่านิฮอนบาชิ (Nihonbashi Bridge), ที่ว่าการศาลโบราณ, สถานีตำรวจสมัยเมจิ และ ย่านเมืองเก่าโยชิวาระมาให้เห็นแบบไม่ต้องไปดูที่ไหนเพิ่มเลยก็ได้ ยังจะมีโชว์ที่แสดงออกให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีมาตั้งแต่อดีตด้วย
 • นำทุกท่านเดินทางสู่ นาบานะโนะซาโตะ ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีไฟประดับมากกว่า 8.5 ล้านดวงภายในสวนดอกไม้ ภายในสวนจะมีการประดับตกแต่งไฟอย่างสวยงาม มีทั้งทุ่งหญ้าขนาดใหญ่ที่นำไฟสีฟ้ามาตกแต่งให้ดูเหมือนทะเล นอกจากนี้ยังมีอุโมงค์ดวงไฟและจุดชมวิวที่สามารถขึ้นลิฟท์ไปด้านบน เมื่อมองลงมาจะเห็นสวนที่ประดับไฟเป็นมุมกว้าง เป็นอีกหนึ่งจุดที่พลาดไม่ได้เลย
 • ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการชมการแสดงไฟค่ะ***

NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


เลโก้แลนด์ – AKACHAN HONPRO – สนามบิน

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านสู่ สวนสนุกเลโก้แลนด์ เป็นสวนสนุกของเลโก้แห่งที่ 8 ในโลก มีเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด รวมถึงโชว์ต่าง ๆ อีกด้วย โดยแบ่งพื้นที่ในสวนสนุก ออกไว้เป็นทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน (เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กค่ะ)
 • ***อิสระอาหารกลางวันในเลโก้แลนด์ตามอัธยาศัย***
 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแม่และเด็กที่ร้าน AKACHAN HONPRO ร้านขายเสื้อผ้าเด็ก สินค้าเครื่องใช้ของเด็ก และคุณแม่ที่มีสาขาอยู่หลายแห่งในญี่ปุ่น โดยนำท่านสู่สาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโตเกียว อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร


 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

10-16 OCT’18

64,900

10,000

11-17 OCT’18

64,900

10,000

12-18 OCT’18

64,900

10,000

18-24 OCT’18

64,900

10,000

19-25 OCT’18

64,900

10,000

25-31 OCT’18

63,900

10,000

1-7 NOV’18

63,900

10,000

8-14 NOV’18

63,900

10,000

15-21 NOV’18

63,900

10,000

22-28 NOV’18

63,900

10,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*