JAPAN FAMILY BIG FUN-A (NGO-HND)
 • JAPAN FAMILY BIG FUN-A (NGO-HND)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPA01-1
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 7 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 61,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : ตุลาคม-พฤศจิกายน 62 ทัวร์ญี่ปุ่น

JAPAN FAMILY BIG FUN-A

นาโงย่า - โตเกียว  (NGO-HND)
7 วัน 4 คืน 
BY THAI AIRWAYS (TG)
เที่ยว 3 สวนสนุก เลโก้แลนด์ โทมัสแลนด์ และดิสนีย์แลนด์

กรุงเทพฯ – นาโงย่า

 • คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
 • สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง
 • ออกเดินทางสู่ กรุงนาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 644

สนามบินนาโงย่า – PORT OF NAGOYA PUBLIC AQUARIUM – โชว์โลมา - พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งฟูจิ) – NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION

 • เดินทางถึงท่าอากาศยาน นาโงย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว...
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เรือตัดน้ำแข็งฟูจิ(Fuji Icebreaker) ที่ใช้สำรวจมหาสมุทรแอนตาร์กติกในปี 1960-1980 จอดเทียบท่าอยู่เป็นพิพิธภัณฑ์แอนตาร์กติก และสะพานด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นอาคารนาโงย่าพอร์ต ที่ตั้งของหอชมวิวสูง 53 เมตร และพิพิธภัณฑ์ทางทะเลในนาโงย่า(Nagoya Maritime Museum)

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ PORT OF NAGOYA PUBLIC AQUARIUM อควาเรียมแห่งนี้แบ่งออกเป็นอาคารเหนือและใต้ ซึ่งมีความน่าสนใจที่เราไม่ควรพลาดอยู่ภายในทั้งสองอาคารโดยมีคอนเซปต์รวมว่า “ผจญภัยสู่ขั้วโลกใต้” เริ่มที่อาคารทางทิศใต้ที่ภายในจัดแสดงให้เราได้ท่องชมสิ่งมีชีวิตทั้ง 5 เขตในขั้วโลกใต้ราวกับพาเรานั่งเรือชมโลกแห่งท้องทะเลของเมืองนาโกย่าโดยเราจะได้ชมทั้งฝูงปลาซาร์ดีนกลุ่มใหญ่ราว 30,000 ตัวที่แหวกว่ายกันรวดเร็วราวกับพายุทอร์นาโด หรือแม้แต่สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ใต้ทะเลลึก เต่าทะเลตัวยักษ์และเหล่าปลาหลากสีสันรวมไปถึงโซนที่จำลองที่อยู่อาศัยแทบชั้วโลกใต้ของเหล่านกเพนกวิ้นเอาไว้ สำหรับอาคารทางทิศเหนือนั้นถือเป็นอาคารที่เป็นจุดชมการแสดงสุดแสนน่ารักของเหล่าสัตว์ทะเล ไม่ว่าจะเป็นวาฬเพชรฆาตหรือโลมาแสนรู้...นำท่าน ชมโชว์โลมา แสนรู้ ...อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการแสดงจนได้เวลาอันสมควร
 • นำทุกท่านเดินทางสู่ นาบานะโนะซาโตะ ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER ILLUMINATION เป็นหนึ่งในเทศกาลแสงสีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการชมการแสดงไฟค่ะ

NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


เลโก้แลนด์ – พิพิธภัณฑ์รถไฟ MACLEV - พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านสู่ สวนสนุกเลโก้แลนด์ เป็นสวนสนุกของเลโก้แห่งที่ 8 ในโลก มีเครื่องเล่นกว่า 40 ชนิด รวมถึงโชว์ต่าง ๆ อีกด้วย โดยแบ่งพื้นที่ในสวนสนุก ออกไว้เป็นทั้งหมด 7 โซนด้วยกัน (เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กค่ะ)
 • ***อิสระอาหารกลางวันในเลโก้แลนด์ตามอัธยาศัย***
 • นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์รถไฟ MACLEV จัดแสดงรถไฟของจริง 39 ขบวนตั้งแต่รถไฟแบบเดิมและรถไฟพลังงานแม่เหล็ก (Superconducting Magnet Linear) โดยเน้นรถไฟชิงกันเซ็งสายโทไคโดเป็นหลัก ท่านสามารถสัมผัสถึงความตื่นเต้นจากการดู, การสัมผัส, การขับ และสามารถเรียนรู้โครงสร้างของรางรถไฟและประวัติศาสตร์การพัฒนารถไฟได้อย่างสนุกสนานจากไดโอรามารถไฟที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและโปรแกรมจำลองการขับรถไฟเสมือนจริง

 บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

 • อิสระพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น

FUJI Q HIGHLAND & THOMASLAND – ชินคันเซน – โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านสัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต้นเร้าใจ ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (FUJI Q HIGHLAND) (เปิด - ปิด 09.00-17.00 น.) สวนสนุกที่มีขนาดใหญ่วิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นศูนย์รวมเครื่องเล่นที่มีความหวาดเสียวติดอันดับโลก (รวมค่าเข้าฟูจิคิวและโทมัสแลนด์ แต่ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) โดยเครื่องเล่นที่ห้ามพลาด
 • ***อิสระรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยวค่ะ***
 • นำท่านสัมผัสเทคโนโลยีการขนส่งสาธารณะความเร็วสูงที่เคยได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลก รถไฟชินคันเซ็นหรือรถไฟหัวกระสุน (นั่งรถไฟชินคันเซ็นจากสถานีโอดะวะระสู่ชินจูกุ)
 • นำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว เรียกว่าย่าน Skyscraper Building หรือ ย่านตึกระฟ้า เนื่องจากมีตึกสูงๆ อยู่มากมาย ชินจูกุ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของเป็นพันๆ ร้าน ซึ่งจะมีผู้คนนับหมื่นเดินกันขวักไขว่ ถือเป็นจุดนัดพบยอดนิยมอีกด้วย เชิญท่านเลือกชมสินค้ามากมาย
 •  ***อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


นั่งรถไฟไปดิสนีย์แลนด์ หรือ ดิสนีย์ซี (กรุณาแจ้งล่วงหน้าค่ะ)

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านเดินทางด้วยรถไฟสู่ โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าแล้ว) ดินแดนหรรษาของคนทุกเพศทุกวัย ที่มีผู้เข้าชมมากกว่า 17 ล้านคนต่อปี สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่างๆ
 • ***อิสระตามอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

METROPOLITAN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


ช้อปปิ้งร้าน AKACHAN HONPRO - โอไดบะซีไซด์มอลล์ – สนามบินฮาเนดะ

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

 • นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแม่และเด็กที่ร้าน AKACHAN HONPRO ร้านขายเสื้อผ้าเด็ก สินค้าเครื่องใช้ของเด็ก และคุณแม่ที่มีสาขาอยู่หลายแห่งในญี่ปุ่น โดยนำท่านสู่สาขาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโตเกียว อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 • นำท่านสู่ย่าน โอไดบะ ซีไซด์มอลล์ เพื่อรับประทานอาหารค่ำถือว่าเป็นสถานที่นัดออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า “โรแมนติคที่สุด” ของโตเกียวสามารถมองเห็น สะพานเรนโบว์ ที่มีความยาว 570 เมตรและนับเป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 50 ของโลกพาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียวในยามอาทิตย์อัสดง
 • ***อิสระอาหารอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งค่ะ***

 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661
 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

9-15 OCT’19

62,900

10,000

10-16 OCT’19

62,900

10,000

17-23 OCT’19

62,900

10,000

18-24 OCT’19

62,900

10,000

19-25 OCT’19

62,900

10,000

25-31 OCT’19

61,900

10,000

7-13 NOV’19

61,900

10,000

14-20 NOV’19

61,900

10,000

21-27 NOV’19

61,900

10,000

22-28 NOV’19

61,900

10,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*