แอฟริกาใต้ 8 วัน
  • แอฟริกาใต้ 8 วัน

  • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-SA01-WWV09
  • สายการบิน : Emirates Air (EK)
  • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
  • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
  • ระดับโรงแรม :
  • ราคาเริ่มต้น : 108,000 บาท
  • ช่วงเวลาเดินทาง : 28 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63แอฟริกาใต้

8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรสท์ แอร์ไลน์ (EK)

 

โปรแกรมการเดินทาง

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเมืองเคปทาวน์ (อัฟริกาใต้)

เคปทาวน์ - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ชิมไวน์ - ภูเขาโต๊ะ - V&A วอเตอร์ฟร้อนท์

 

เกาะแมวน้ำ - นกเพนกวิน - เคปพอยน์ - แหลมกู๊ดโฮป

 

เคปทาวน์ - โจฮันเนสเบิร์ก - สวนสิงโต - ชิมเนื้อสัตว์ป่าที่ภัตตาคารคาร์นิวอร์

 

เมืองหลวงพริทอเรีย - พักซาฟารี ลอดจ์ - Evening Game Drive

 

ท่องป่าซาฟารี Morning Game Drive - อาณาจักรซันซิตี้ - พักโรงแรมเดอะพาเลซ

 

โจฮันเนสเบิร์ก – ดูไบ - กรุงเทพฯ

คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

28 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63
108,000
19,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*