ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE FRANCE
 • ROMANTIC SMALL VILLAGE IN ALSACE FRANCE

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-EU02-BIGPRO4
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 70,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม-ตุลาคม 62ทัวร์ยุโรป 

ROMANTIC SMALL VILLAGE
IN ALSACE-FRANCE 8 Days

 8 วัน 5 คืน

     โดยสายการบินไทย (TG)

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ D 9-12 สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
 • ออกเดินทางสู่สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต อันทันสมัยของประเทศเยอรมนี ศูนย์ กลางการการพาณิชย์และการบิน โดยเที่ยวบินที่ TG920

แฟรงค์เฟิร์ต – เมืองสตราสบูร์ก - โอแบกเน่

 • คณะเดินทางถึงสนามบินนครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • ออกเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก (Strasbourg) เมืองหลวงของแคว้นอัลซาสและที่ตั้งของรัฐสภายุโรป ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • จากนั้นนำท่านเดินเที่ยวชมเมืองเก่าในย่านประวัติศาสตร์ที่เรียกว่าแกรนด์อิล,โบสถ์นอร์ทเทรอดามสถาปัตยกรรมแบบกอธิคที่สูงเป็นอันดับ 4 ของโลก,นาฬิกาดาราศาสตร์ มีร้านค้าเรียงรายสองข้างทางและไม่พลาดกับการไปชม Le petite France ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกบ้านเรือนในยุคกลางนี้ได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพดีทาสีสดใส
 • เดินทางสู่หมู่บ้าน Obernai (โอ-แบก-เน่) 1 ในหมู่บ้านสวยในฝรั่งเศส เที่ยวชมความน่ารักของเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนสซองส์และยุคกลางใจกลางหมู่บ้านมีโบสถ์คาธอลิก St. Peter and Paulและ "Sechseimerbrunnen" หรือ “บ่อน้ำหกถัง” สร้างโดย Henri Ottmannในปี 1579 ในยุคเรเนสซองส์ที่สวยงามที่สุดของ Alsace , จัตุรัส Place de laChapelle เสารูปปั้นนักบุญ Odile และที่ทำการของเมือง Hôtel de Ville , หอระฆัง Kapellturm สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่13 และจัตุรัส place du Marche มีอาคารเก่าแก่ Halle aux Blés อาคารเก่าแก่ในศตวรรษที่ 16 ที่ปัจจุบันดัดแปลงเป็นร้านอาหาร

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Le Parc Hôtel Obernai & Spa หรือเทียบเท่า


ปราสาทโอต์เกอนิกส์บูร์ก-หมู่บ้านคริเบอวิลเล่-หมู่บ้านเครกเวีย-โกมาร์

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะไปชมปราสาทเทพนิยายแสนสวยของแคว้นอาลซาส Chateau Haut-Koenigsbourg (โอต์-เกอ-นิกส์-บูร์ก) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมในยุคกลาง

บริการอาหารกลางวันเมนูพื้นบ้าน “ฟัวกราส์” สูตรต้นตำรับของแคว้นอัลซาค ท่านที่ชื่นชอบสามารถซื้อเป็นของฝากทางบ้านได้

 • นำท่านชมหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศส Les Plus Beaux Villages de France หมู่บ้านแสนสวย Ribeauville (คริ-เบอ-วิล-เล่) และ Riquewihr (เครก-เวีย) อัญมณีเม็ดงามที่ซ่อนตัวอยู่กลางไร่องุ่น เมืองที่ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 เป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยไปด้วยมรดกทางสถาปัตยกรรมสุดขีดในยุคกลาง

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

Hotel L’Europe Colmar หรือเทียบเท่า


โกลมาร์ - หมู่บ้านเอกีไซม์ - หมู่บ้านเกเซอร์เบิร์ก - โกลมาร์

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะไปชมหมู่บ้านที่สวยที่สุดในฝรั่งเศสอีกแห่งหนึ่ง Equisheim (เอ-กี-ไซม์) นอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 22 หมู่บ้านของรายการ Le Village Préféré des Français 2013 อีกด้วย Rue de Rampart ถนนคนเดินปูด้วยหินแบบโบราณที่จะนำท่านไปชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ทั้ง 9 แห่ง หมู่บ้านที่โอบล้อมด้วยกำแพงเมืองโบราณอีกหนึ่งแห่งที่คุณจะหลงใหล สำหรับท่านที่ชื่นชอบไวน์ หมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงในการผลิต Grand Crus ชั้นเลิศของอัลซาค
 • นำท่านไปเยือนอีกหนึ่งหมู่บ้าน Kaysersberg (เก-เซอร์-เบิร์ก) เจ้าของรางวัลหมู่บ้านแสนสวยของ Le Village Préféré des Français 2017 ด้วยขนาดความใหญ่ของหมู่บ้านในสมัยยุคกลางถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของการปกครอง และเศรษฐกิจ

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะกลับเข้าสู่เมือง Colmar เจ้าของรางวัลอันดับที่ 3 ของสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของยุโรป เมืองอันแสนโรแมนติกแห่งนี้มีความหลากหลายที่ท่านไม่ควรพลาด Little Venice สายแม่น้ำ Lauch ที่มีอาคารแบบกึ่งไม้ซุงตั้งเรียงรายสองฝั่ง สุดแสนจะโรแมนติก

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

Hotel L’Europe Colmar หรือเทียบเท่า


โกลมาร์ - ดิจอง - ปารีส-เที่ยวชมมหานครปารีส

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองดิจอง Gateway ด้านตะวันออกของการขนส่งและคมนาคม

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่มหานครปารีส ด้วยรถไฟด่วน TGV สู่นครปารีสวิ่งด้วยความเร็ว 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.35 ชั่วโมง นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลกที่ซึ่งเปรียบเสมือนสวรรค์ของนักชอปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก หรือเมืองที่เป็นที่ขนานนามว่าเป็นมหานครปารีสอันสุดแสนโรแมนติก ท่ามกลางบรรยากาศของหอสูงตะหง่านตาที่เป็นที่รู้จักในนาม “หอไอเฟล” (Tour Eiffel) พร้อมทั้งด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกมายมายภายในเมืองแห่งนี้
 • นำท่านเที่ยวชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ได้รับการบูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุค สถาปนิกคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งของฝรั่งเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี(stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก

บริการอาหารมื้อค่ำในโรงแรม

HOTEL MERCURE / NOVOTEL  หรือเทียบเท่า


  พระราชวังแวร์ซายน์- อิสระช้อปปิ้ง

 บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพีซึ่งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปัจจุบันบางส่วนของพระราชวังนี้ได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้ว

 • นำเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพ เขียนสีแบบเฟรสโก้โดยช่างฝีมือเอกชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ผ่านชมถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศส อาทิ สินค้าประเภท น้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

บริการอาหารมื้อค่ำในโรงแรม

HOTEL MERCURE / NOVOTEL หรือเทียบเท่า


  เดินทางกลังกรุงเทพ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG931

  กรุงเทพฯ  

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

11-18 พ.ค.62
71,000
9,000
18-25 พ.ค.62
71,000
9,000
25 พ.ค.-1 มิ.ย.62
71,000
9,000
8-15 มิ.ย.62
71,000
9,000
21-28 มิ.ย.62
71,000
9,000
27ก.ย.-4ต.ค.62
70.,000
9,000
11-18 ต.ค.62
70,000
9,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*