BIG PRO 3 WONDER OF THE NORTH (TULIP)
 • BIG PRO 3 WONDER OF THE NORTH (TULIP)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-BENELUX01-BIG PRO03
 • สายการบิน : Thai Airways (TG)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 15 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 72,000 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : พฤษภาคม-มิถุนายน 62ทัวร์ยุโรป 

WONDER OF THE NORTH (TULIP)

“Belgium-Netherland-France 8 Days”

     โดยสายการบินไทย (TG)

โปรแกรมการเดินทาง

  กรุงเทพฯ - กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม)

 • พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (16-19) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระ

บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) - ภูมิภาคซานสคันส์ - อัมสเตอร์ดัม - จัตุรัสแดม - ย่านเรดไลท์

 • ออกเดินทางสู่กรุงบรัสเซลส์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG934
 • ถึงสนามบินบรัสเซลส์ (BRU) ประเทศเบลเยียม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • เดินทางสู่หมู่บ้านประมงโฟเลนดัม ระหว่างทางผ่านเมืองแอนต์เวิร์ป (Antwerp) เพชรเม็ดงามแห่งของแคว้นแฟลนเดอร์ส ในประเทศเบลเยียม ด้วยการที่เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเชลด์ (Scheldt) เลยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของยุโรปในปลายศตวรรษที่ 15 เคยเป็นเมืองท่าใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านประมงโฟเลนดัม ที่นี่ยังคงอนุรักษ์วิถีแบบดั้งเดิมด้วยชุดแต่งกายพื้นเมือง พร้อมหาซื้อของที่ระลึก

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ออกเดินทางสู่ภูมิภาคซานที่เมืองซานสคันส์ (Zaanse Schans) ทางตอนเหนือของกรุงอัมสเตอดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด พาคณะเข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่หมู่บ้านซานสคันส์ ที่นี่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิ พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน (Oil Mill)
 • จากนั้นเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองอันเป็นที่ตั้งของจัตุรัสแดม (Dam Square) เขตย่านใจกลางเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมในการมาเดินเที่ยวชมเมือง มีพระราชวังหลวงเดิมตั้งอยู่ใจกลางจัตุรัส และถนนแห่งความบันเทิงหลากหลายรูปแบบ กลางกรุงอัมสเตอร์ดัม หรืออีกชื่อหนึ่งคือย่าน Red Light District
 • อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อัมสเตอดัมได้ชื่อว่ามีถนนช้อปปิ้งที่น่าตื่นตาตื่นใจไม่แพ้เมืองหลวงใดๆ ในยุโรป

รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTELหรือเทียบเท่า


 เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือหลังคากระจก - สถาบันเพชร - เมืองกีธูร์น 

รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะเที่ยวชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ด้วยบรรยากาศการล่องเรือหลังคากระจก เรือจะล่องไปตามลำคลองของเมือง ที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนแบบชาวดัชต์ถูกสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 มีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ ที่มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน ระหว่างล่องเรือผ่านบ้านเรือนแพที่อยู่ริมคลองที่มีอยู่มากถึง 2,500 หลัง
 • ชมเขตที่เก่าแก่ที่สุดของอัมสเตอดัม
 • จากนั้นเรือจอดส่งท่านที่สถาบันเจียระไนเพชร (Diamond Factory) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร โดยละเอียดจากวิทยากรผู้ชำนาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด สำหรับท่านที่ต้องการเป็นเจ้าของอัญมณีล้ำค่า เชิญท่านเลือกซื้อเพชรชั้นดีพร้อมรับรองด้วย Certificate จากบริษัทฯที่มีชื่อเสียง 

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นำคณะเที่ยวชมเมืองกีธูร์น (Giethoorn) หมู่บ้านแห่งสายน้ำ ปราศจากถนน หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” เนื่องจากเป็นหมู่บ้านไร้ถนน ผู้คนที่นี่สัญจรกันทางเรือ จึงมีคูคลองเล็กๆลัดเลาะอยู่รอบหมู่บ้าน บ้านทุกหลังจะมีเรือเป็นพาหนะประจำครัวเรือนนั่นเอง
 • พาท่านล่องเรือชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามภายในหมู่บ้าน รวมถึงดอกไม้ที่ผลิบานรอนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจก่อนเดินทางกลับเข้าสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม

รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

PARK PLAZA AMSTERDAM AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า


สวนดอกทิวลิปที่เคอเคนฮอฟ - บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) - เที่ยวชมกรุงบรัสเซลส์ - แกรนด์เพลซ

รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านเดินทางสู่เมือง LISSE เพื่อเข้าชมสวนเคอเคนฮอฟ ตื่นตาตื่นใจกับแปลงทิวลิปที่ชูดอกอวดสีสันหลากหลายสวยงาม นอกจากนี้ภายในสวนที่กว้างใหญ่แห่งนี้ ยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านเป็นแถวเรียงรายตลอดแนว, บึงใหญ่ให้ความชุ่มชื้น สดชื่น และพันธุ์ไม้ดอกอื่น ๆ อีกมากมายที่เปลี่ยนสถานที่แห่งนี้ให้กลายเป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้จริง ๆ อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

 • นำคณะออกเดินทางกลับสู่กรุงบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม
 • นำคณะชมแกรนด์เพลซ (Grand Place) หรือ กร็องปลัสเดอบรูว์แซล จัตุรัสอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ได้รับการยกย่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก หรือแม้แต่อาร์คดัชเชส อิสซาเบลลา ธิดาของกษัตริย์ฟิลิปที่ 2 แห่งสเปน, วิคเตอร์ ฮูโก และชาร์ลส โบเดอแลร์ สองนักเขียนชื่อดังยังกล่าวถึง พาท่านไปชมรูปปั้นแมนเนเก้นพิส รูปปั้นเจ้าหนูน้อยที่โด่งดังจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
 • อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง หรือเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้าน อาทิ ช็อคโกแล็ต เบลเยี่ยมผลิตช็อคโกแลตกว่า 172,000 ตันต่อปี และมีร้านขายช็อคโกแลตกว่า 2,000 ร้าน, ผ้าปักลูกไม้ หรือลิ้มลองวาฟเฟิล ของอร่อยที่หาชิมได้ไม่ยาก, เบียร์ท้องถิ่นกว่า 80 ชนิด

บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

HUSA PRESIDENT PARK HOTELหรือเทียบเท่า


บรัสเซลส์ - อะตอมเมียม - นครปารีส (ฝรั่งเศส) - เที่ยวชมเมือง

รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำท่านไปถ่ายรูปกับอะตอมเมียม (ATOMIUM) หลังจากที่ปิดซ่อมแซมด้วยงบกว่า 27.5 ล้านยูโร ก็พร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกหนแห่ง ถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวจะแวะชมในกรุงบรัสเซลส์ ออก แบบโดย Andre Waterkeyn ประกอบด้วยลูกเหล็กกลม ๆ ขนาดยักษ์ ซึ่งเปรียบเสมือนอะตอม จำนวน 9 ลูก แทน 9 จังหวัดในเบลเยี่ยม
 • จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่มหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศส นครหลวงแห่งแฟชั่นชั้นนำของโลก

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เที่ยวชมมหานครปารีส ชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) 
 • นำท่านไปถ่ายรูปกับโบสถ์แองวาลีดส์อันงามสง่าด้วยยอดโดมสีทอง, โรงเรียนนายร้อยทหาร บก (L’Ecole Militaire) บันทึกภาพหอไอเฟล มุมกว้างที่เป็นจุดที่สวยที่สุด รถโค้ชนำท่านผ่านชมลานจตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส, สวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม, ประตูชัย (Arc de Triomphe) สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน, ถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เป็นถนนสายสำคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรื่นไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝั่ง มีทั้งร้านค้าชั้นนำ หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ น้ำพุ ภัตตาคารชั้นเลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็นถนนที่มีสีสันตลอด 24 ชั่วโมง จนได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งในร้านค้าชื่อดังอาทิ Louise Vuitton, Chanel เป็นต้น

รับประทานอาหารมื้อค่ำในโรงแรม

HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า


พระราชวังแวร์ซายส์ - ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี - ห้างแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์

รับประทานอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในปฐพี ตั้งอยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้
 • นำท่านเข้าชมความงามของพระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนัส, ห้องเทพไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส ควรค่าแก่การยกย่องให้เป็นพระราชวังที่งดงามล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

รับประทานอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ที่โด่งดังของฝรั่งเศสในแกลลอรีลาฟาแยตต์ ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด และสินค้าประเภทน้ำหอม, เครื่องสำอางค์, เครื่องประดับ, เครื่องแต่งกายในร้าน Duty Free ที่คืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะ

รับประทานอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร

HOTEL MERCURE PARIS 15 PORTE DE VERSAILLES หรือเทียบเท่า


  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ

บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • นำคณะออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และมีเวลาให้ท่านได้ทำ TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
 • ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG931

  กรุงเทพฯ  

 • เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

3-10 พ.ค. 62
72,000
9,000
4-11 พ.ค. 62
72,000
9,000
11-18 พ.ค. 62
72,000
9,000
17-24 พ.ค. 62
72,000
9,000
7-14 มิ.ย.62
72,000
9,000
21-28 มิ.ย. 62
72,000
9,000

 

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*