ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน
  • ออสเตรเลีย ซิดนีย์ เมลเบิร์น 6 วัน

  • รหัสโปรแกรมทัวร์ : DS-AUS01
  • สายการบิน : Thai Airways (TG)
  • ระยะเวลา : 6 วัน 4 คืน
  • รวมมื้ออาหาร : 12 มื้อ
  • ระดับโรงแรม :
  • ราคาเริ่มต้น : 84,000 บาท
  • ช่วงเวลาเดินทาง : 29 ธ.ค.62 - 3 ม.ค.63ทัวร์ออสเตรเลีย

เมลเบิร์น - ซิดนีย์

6 วัน  4 คืน

โดยสายการบิน THAI AIRWAYS  (TG)

โปรแกรมการเดินทาง

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ซิดนีย์

ซิดนีย์ - สวนสัตว์พื้นเมือง (Featherdale Wildlife Park) - บลูเมาเท่น - ซีนิกเวิลด์

ซิดนีย์ฮาเบอร์ - โอเปร่าเฮ้าส์ - ล่องเรือกัปตันคุ้ก

เมลเบิร์น - เที่ยวชมเมือง - ชมพาเหรดเพนกวิน เกาะฟิลลิป

แดนดีนอง - นั่งรถไฟจักรไอน้ำโบราณ - เมลเบิร์น

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯอัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

29 ธ.ค.62 - 3 ม.ค.63
84,000
18,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*