โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์แอฟริกาใต้ ที่ผ่านมา

SOUTH AFRICA 8 DAYS
เริ่มต้น 98,888 บาท

SOUTH AFRICA 8 DAYS

รหัสทัวร์ PP-SA01-WE-EU15A
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

  SOUTH AFRICA 8 DAYS แอฟริกาใต้ (เคปทาวน์ – โจ’เบิร์ก) 8 วัน 5 คืน สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์  (SQ) (_ สนามบินสุวรรณภูมิ – สิงคโปร์ (แวะเปลี่ยนเครื่อง) คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้า หมายเลข 6 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์ สังเกตุป้ายบริษัทพบเจ้าหน้าที่ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่ง ออกเดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยเที่ยวบินที่ SQ 983 เดินทางถึง สิงคโปร์ (แ..

เดินทาง 27 ก.ค. – 3 ส.ค. 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : SOUTH AFRICA 8 DAYS

Array
เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน
เริ่มต้น 199,900 บาท

เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน

รหัสทัวร์ EX-SA07
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ 11 วัน เบสท์ออฟแอฟริกา11 วัน 8 คืนโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาดิสบาบา - ซิมบับเว – น้ำตกวิคตอเรียซิมบับเว (พักค้าง 2 คืน) ออกเดินทางสู่สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเที่ยวบิน ET619 เ..

เดินทาง 10-20 เมษายน 2019

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : เบสท์ออฟแอฟริกา 11 วัน

Array
10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย
เริ่มต้น 179,900 บาท

10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

รหัสทัวร์ EX-SA09
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เคนย่า แทนซาเนีย 10 วันโดยสายการบิน เคนย่า แอร์ไลน์ส (KQ)    กรุงเทพฯ  คณะเดินทางพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 สายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส แถว W เคาน์เตอร์ที่ 14 - 15 เคนย่า – ไนโรบี – คิลิมันจาโร – อรุชา – โกรงโกโร ออกเดินทางสู่กรุงไนโรบี ประเทศเคนย่า โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์ส เที่ยวบิน KQ887 (ใช้เวลาบินประมาณ 9 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับจ..

เดินทาง กรกฎาคม – สิงหาคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : 10 วัน เคนย่า แทนซาเนีย

Array
12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี
เริ่มต้น 155,000 บาท

12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี

รหัสทัวร์ EX-SA10
ระยะเวลา 14 วัน 11 คืน

ทัวร์เอธิโอเปีย แกรนด์ทัวร์ 14 วันโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ แอดดิส อาบาบา ออกเดินทางสู่สนามบินแอดดิส อาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเที่ยวบิน ET619 (ใช้เวลาบินประมาณ 8.15 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลา..

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 2561

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : 12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี

Array
แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน
เริ่มต้น 67,900 บาท

แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน

รหัสทัวร์ HT-SA01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แอฟริกาเหนือ  แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR)  กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8 แถว Q เคาน์เตอร์สายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการเช็คอินและตรวจสัมภาระ กรุงโดฮา-กรุงตูนิส-เมืองไครูอาน ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์ แอร์เวย์ เที่ยวบิ..

เดินทาง กันยายน- ธันวาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : แกรนด์ตูนีเซีย 10 วัน

Array
12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี
เริ่มต้น 279,900 บาท

12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี

รหัสทัวร์ EX-SA08
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

ทัวร์คองโก – ยูกันดา – รวันดา – บุรุนดี 12 วันโดยสายการบิน เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET)      กรุงเทพฯ  คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาดิสบาบา – เอ็นเทบเบ (ยูกันดา) ออกเดินทางสู่สนามบินอาดิสบาบา ประเทศเอธิโอเปีย โดยเที่ยวบิน ET629 เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอ..

เดินทาง 9-20 สิงหาคม 2561

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : 12 วัน คองโก ยูกันดา รวันดา บุรุนดี

Array
SOUTH AFRICA 11 DAYS
เริ่มต้น 179,000 บาท

SOUTH AFRICA 11 DAYS

รหัสทัวร์ GH-AF03-GO3VFA-ET001
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน

WONDER IN AFRICAVICFALL NAMIBIA CAPETOWN11 วัน 8 คืนโดยสายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์ (ET)   กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก แอดดิสอาบาบา – ซิมบับเว – วิกตอเรีย ฟอร์ – อุทยานแห่งชาติแวงเก้ – Game Drive ออกเดินทางสู่ กรุงแอดดิสอาบาบา(Addis Ababa) ประเทศเอธิโอเปีย โดยสายการบิน E..

เดินทาง 12 - 22 เมษายน 2562

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : SOUTH AFRICA 11 DAYS

Array
ONCE IN SOUTH AFRICA
เริ่มต้น 69,900 บาท

ONCE IN SOUTH AFRICA

รหัสทัวร์ GH-SA03-GOTJNB-SQ001
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้ONCE IN SOUTH AFRICA8 วัน 5 คืนโดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ (SQ) กรุงเทพฯ – สิงคโปร์  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินสิงคโปร์ พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับท่าน ออกเดินทางสู่สิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์ เที่ยวบินที่ SQ981  สิงคโปร์ – โจฮันเนสเบิร์ก – Nelson Mandala Square - พริทอเรีย – พิพิธภัณฑ์วูร์เทรคเกอร์ – เมืองซันซิ..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ONCE IN SOUTH AFRICA

Array
BEST OF AFRICA 10 DAYS
เริ่มต้น 195,000 บาท

BEST OF AFRICA 10 DAYS

รหัสทัวร์ EX-SA03
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้BEST OF AFRICA10 วัน 7 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) กรุงเทพมหานคร – ฮ่องกง – เซาท์แอฟริกา คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน M (แถว M 6 -16) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์เชคอินสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (CX) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX712 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เดินทางถึงสนามบิ..

เดินทาง 10-19 เมษายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : BEST OF AFRICA 10 DAYS

Array
นามิเบีย แกรนด์ทัวร์
เริ่มต้น 115,000 บาท

นามิเบีย แกรนด์ทัวร์

รหัสทัวร์ EX-SA06
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์แอฟริกาใต้นามิเบีย แกรนด์ทัวร์8 วัน 5 คืนโดยสายการบิน Singapore Airlines (SQ)   กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เคปทาวน์ (ประเทศแอฟริกาใต้)คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน K ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ส (SQ) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่สนามบินชางงี ประเทศสิงคโปร์ โดยเที่ยวบิน SQ 981 (ใช้เวลาบินประมาณ 2.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพ..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : นามิเบีย แกรนด์ทัวร์

Array