โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เบเนลักซ์ ที่ผ่านมา

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS
เริ่มต้น 94,900 บาท

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์BENELUXE FLOWER DELUXECHARMING TOWN & VILLAGE เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืนBY THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ชมเมืองบาคาราค (Bacharach am Rhein)ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมมหาวิหารโคโลญจน์ชมหมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn)เข้ากรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เที่ยวชม สวนเคอเค่นฮอฟ 2018 (Keukenhof)ล่องเรือหลังคากระจก  เที่ยวชมจตุรัสดัมสแควส์ชมกรุง..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

Array
BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS
เริ่มต้น 97,900 บาท

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์BENELUXE FLOWER DELUXECHARMING TOWN & VILLAGE เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืนBY THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ชมเมืองบาคาราค (Bacharach am Rhein)ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมมหาวิหารโคโลญจน์ชมหมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn)เข้ากรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เที่ยวชม สวนเคอเค่นฮอฟ 2018 (Keukenhof)ล่องเรือหลังคากระจก  เที่ยวชมจตุรัสดัมสแควส์ชมกรุง..

เดินทาง 10-19 เมษายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

Array
BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS
เริ่มต้น 97,900 บาท

BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU01-1
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์BENELUXE FLOWER DELUXECHARMING TOWN & VILLAGE เยอรมัน – เนเธอร์แลนด์ – เบลเยี่ยม 10 วัน 7 คืนBY THAI AIRWAYS (TG) จุดเด่นโปรแกรมทัวร์ชมเมืองบาคาราค (Bacharach am Rhein)ล่องเรือแม่น้ำไรน์ชมมหาวิหารโคโลญจน์ชมหมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn)เข้ากรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์เที่ยวชม สวนเคอเค่นฮอฟ 2018 (Keukenhof)ล่องเรือหลังคากระจก  เที่ยวชมจตุรัสดัมสแควส์ชมกรุง..

เดินทาง 10-19 เมษายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : BENELUXE FLOWER DELUXE 10 DAYS

Array
ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม
เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

รหัสทัวร์ GH-BENELUX33-GO3FRA-TG002
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920   แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ไฮเดลเบิร์ก ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมน..

เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ทัวร์เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

Array
ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ GH-BENELUX34-GOTFRA-TG007
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)    กรุงเทพฯ - แฟรงก์เฟิรต์ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920   แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – ดุสเซลดอร์ฟ ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเย..

เดินทาง ธันวาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส

Array
ROMANTIC ROAD IN AUTUMN
เริ่มต้น 89,900 บาท

ROMANTIC ROAD IN AUTUMN

รหัสทัวร์ IAM-EASTEU01
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ROMANTIC ROAD IN AUTUMN (เยอรมัน – ออสเตรีย – ฝรั่งเศส) 10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก มิวนิค (เยอรมัน) – ฮอลสตัท (ออสเตรีย) – ซาลส์บรูกออกเดินทางสู่ มิวนิค ประเทศเยอรมัน โดย สายการบินไทย เที่ยวบิ..

เดินทาง 12-21,17-26 ตุลาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ROMANTIC ROAD IN AUTUMN

Array
TULIP FESTIVAL 9 DAYS
เริ่มต้น 91,000 บาท

TULIP FESTIVAL 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-BENELUX01
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์TULIP  FESTIVAL 2เยอรมัน เบลเยี่ยม  เนเธอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)  วันที่ 1  กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมัน)คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D16-19 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกออกเดินทางสู่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันวันที่ 2   แฟรงค์เฟิร์ต - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อาเค่น - มหาวิหารแห่งเมืองคณะถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอร..

เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : TULIP FESTIVAL 9 DAYS

Array
ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์
เริ่มต้น 55,900 บาท

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

รหัสทัวร์ GH-BENELUX31-GO3CDG-TG004
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน การบินไทย (TG)    กรุงเทพฯ - ปารีส คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย ประตู 2 แถว D โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก   ปารีส - ประตูชัย - หอไอเฟล - พระราชวังแวร์ซายน์ ออกเดินทางสู่ปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 ถึง สนามบินถึงท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกลด์ ประเทศ..

เดินทาง ธันวาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ทัวร์เบเนลักซ์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

Array
BEAUTIFUL EAST EUROPE
เริ่มต้น 86,900 บาท

BEAUTIFUL EAST EUROPE

รหัสทัวร์ IAM-EASTEU02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกBEAUTIFUL EAST EUROPE 10 DAY 7 NIGHT BY THAI AIRWAYS  (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เมืองมิวนิค (เยอรมัน) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  – มิวนิค ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดย สายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบ..

เดินทาง 11-20,17-26 ตุลาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : BEAUTIFUL EAST EUROPE

Array
TULIP GOURMET TOUR
เริ่มต้น 85,000 บาท

TULIP GOURMET TOUR

รหัสทัวร์ DS-BENELUX04
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์เบเนลักซ์ TULIP 4 GOURMET TOUR เยอรมัน   เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D16-19 โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ออกเดินทางสู่ แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ประเทศเยอรมัน โดยเที่ยวบินที่ TG920   แฟรงค์เฟิร์ต - รูเดสไฮม์ - ล่องเรือแม่น้ำไ..

เดินทาง เมษายน-พฤษภาคม 2560

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : TULIP GOURMET TOUR

Array