โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์มาเก๊า ที่ผ่านมา

ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน
เริ่มต้น 12,900 บาท

ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน

รหัสทัวร์ GH-HKG38-GO1HKG-EK001
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) กรุงเทพฯ–ฮ่องกง– Symphony of Lights [ชมแสดงไฟ] พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์T สายการบินEmirate Airline ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบิน EmirateAirlineเที่ยวบินที่ EK384 เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (เช็คแล็บก็อก) (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเร..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ฮ่องกงพาช้อป ฟินฟิน

Array
ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN RESORT
เริ่มต้น 27,900 บาท

ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN RESORT

รหัสทัวร์ CP-HKG13
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN RESORT 4 วัน 3 คืนโดยสายการบิน Emirate Airlines (EK)  กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –พีคแทรม – วิคเตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรี คณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) พนักงานต้อนรับและหัวหน้าทัวร์ ให้การต้อนรับพร้อมติดป้ายชื่อและรับเอกสารการเดินทาง บัตรที่นั่งบนเครื่องบิน และ..

เดินทาง 6-9,13-16,20-23 เมษายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ฮ่องกง มาเก๊า พัก VENETIAN RESORT

Array
ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น
เริ่มต้น 15,888 บาท

ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ GH-HKG39-GO1HKG-CX003
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิก (CX) กรุงเทพฯ –ฮ่องกง–พระใหญ่ลันเตา นองปิง 360–เซินเจิ้น พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค (Cathay Pacific) เที่ยวบินที่ CX700 เดินทางถึงสนาม..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ใสใส ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา เซินเจิ้น

Array
ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา
เริ่มต้น 21,900 บาท

ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา

รหัสทัวร์ CP-HKG19-HKG-HX002
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์ (HX) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– ซิตี้เกทเอาท์เลท พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์   โดยมีเจ้าหน้าที่ ... คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน ออกเดินทางสู่ฮ่องกงโดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์  เ..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ฮ่องกง-มาเก๊า-พระใหญ่ลันเตา

Array
ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น
เริ่มต้น 9,888 บาท

ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

รหัสทัวร์ GH-HKG40-GO1HKG-FD005
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา + กระเช้านองปิง– เซินเจิ้น คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน ออกเดินทางสู่ฮ่องกง  โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD508 เดินทางถึงสนามบ..

เดินทาง ตุลาคม - ธันวาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น

Array
HONG KONG MACAU
เริ่มต้น 36,900 บาท

HONG KONG MACAU

รหัสทัวร์ CP-HKG18
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน

ทัวร์ฮ่องกงHONG KONG MACAU4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK)   กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พีคแทรม – วิคตอเรียพีค – ชมความงามฮ่องกงยามราตรีออกเดินทางสู่ ฮ่องกง โดย สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบิน EK384 Business Classนำท่านเดินทางผ่านสะพานแขวนชิงหม่า ชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของประเทศฮ่องกง..."ฮ่องกง" เป็นภาษากวางตุ้ง ซึ่งมาจากภาษาจีนกลาง ว่า "เซียงกั่ง” ความหมายก็ไม่เหมือนใคร หมายคว..

เดินทาง 13-16 เมษายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : HONG KONG MACAU

Array
MACAU HONG KONG
เริ่มต้น 12,899 บาท

MACAU HONG KONG

รหัสทัวร์ SS-MAC05
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า MACAU HONG KONG3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU (NX)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-ฮ่องกง (โดยเรือเฟอร์รี่)พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU (NX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเหิรฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน ผ่านขั้นตอนกา..

เดินทาง มกราคม - มีนาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : MACAU HONG KONG

Array
MACAU สไตล์ ชิล ชิล
เริ่มต้น 6,899 บาท

MACAU สไตล์ ชิล ชิล

รหัสทัวร์ SS-MAC06
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊าMACAU สไตล์ ชิล ชิล3 วัน 2 คืน โดยสายการบิน AIR MACAU (NX)    กรุงเทพฯ-มาเก๊า-จูไห่-ตลาดใต้ดินก๊กเป่ย พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 6 บริเวณ ISLAND-L สายการบิน AIR MACAU (NX) เหิรฟ้าสู่ มาเก๊า ประเทศจีน เที่ยวบินที่ NX885 เดินทางถึง สนามบินมาเก๊า ประเทศจีน นำท่านเดินทางข้ามด่านกงเป่ย สู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของประเจีนน..

เดินทาง มกราคม-มีนาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : MACAU สไตล์ ชิล ชิล

Array
มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่
เริ่มต้น 7,900 บาท

มาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่

รหัสทัวร์ GH-MAC01-MFM–FD009
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊ามาเก๊า เวเนเชี่ยน จูไห่3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD) กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล-เวเนเชี่ยน- จูไห่“มาเก๊า” เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก๊าเป็นเพียงแค่หมู่บ้านเกษตรกรรมและประมงเล็กๆโดยมีชาวจีนกวางตุ้งและฟูเจี้ยนเป็นชนชาติดั้งเดิมจนมาถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 16 ชาวโปรตุเกสได้เดินเรือเข้ามายังคาบสมุทรแถบนี้เพื่อติดต่อค้..

เดินทาง กรกฎาคม - ตุลาคม 60
MACAU HONGKONG PEAKTRAM
เริ่มต้น 12,900 บาท

MACAU HONGKONG PEAKTRAM

รหัสทัวร์ GH-MAC05-MFM-FD024
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกงMACAU HONGKONG SHOPPING PEAKTRAM3 วัน 2 คืนโดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)   กรุงเทพฯ-มาเก๊า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-โบสถ์เซ็นต์ปอล - เวเนเชี่ยน- ฮ่องกงคณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 2 เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชียออกเดินทางสู่มาเก๊า โดยสายการบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD760มาเก๊า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและน่าสนใจ ในอดีตมาเก..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : MACAU HONGKONG PEAKTRAM

Array