โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ฝรั่งเศส ที่ผ่านมา

FRANCE – SWISS 8 DAYS
เริ่มต้น 84,900 บาท

FRANCE – SWISS 8 DAYS

รหัสทัวร์ IAM-EU03-FR-CH8D5N
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ FRANCE - SWISS 8 DAYS8 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย (TG)     กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) คณะเดินทางพร้อมกัน ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ปารีส – ชมเมือง – ขึ้นหอไอเฟล – ช้อปปิ้งชองป์ส เอลิเซ่ส์  - ล่องเรือบาโตมูซ ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 เดินทางถึง สนามบินชาลส์เดอโกว์ (C..

เดินทาง ตุลาคม 61 - มกราคม 62

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : FRANCE – SWISS 8 DAYS

Array
BEST OF FRANCE
เริ่มต้น 101,000 บาท

BEST OF FRANCE

รหัสทัวร์ DS-G-FRA06
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส BEST OF FRANCE10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน  ปารีส - รูอ็อง - ก็อง - อนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามโลก - แซงต์มาโลออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930สนามบินชาร์ลเ..

เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : BEST OF FRANCE

Array
FRANCE PROVANCE 10 DAYS
เริ่มต้น 103,000 บาท

FRANCE PROVANCE 10 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-FRA09
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE PROVANCE 10 Days10 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน   ปารีส - ปราสาทโว เลอ วีกงต์ - ปารีสอิสระช้อปปิ้ง ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930สนามบินชาร์ลเ..

เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : FRANCE PROVANCE 10 DAYS

Array
FRANCE 7 DAYS
เริ่มต้น 65,000 บาท

FRANCE 7 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-FRA08
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส FRANCE 7 DAYS7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส) พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน   ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ - นอร์มังดี D-DAY BEACH (LANDING BEACH) - แซ็งต์โล ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โ..

เดินทาง กรกฎาคม-สิงหาคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : FRANCE 7 DAYS

Array
BEAUTIFUL EAST EUROPE
เริ่มต้น 86,900 บาท

BEAUTIFUL EAST EUROPE

รหัสทัวร์ IAM-EASTEU02
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ยุโรปตะวันออกBEAUTIFUL EAST EUROPE 10 DAY 7 NIGHT BY THAI AIRWAYS  (TG)   กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 3  เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย  พบกับเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก เมืองมิวนิค (เยอรมัน) – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – พระราชวังนิมเฟนเบิร์ก  – มิวนิค ออกเดินทางสู่ กรุงมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดย สายการบินไทย แอร์เวย์  เที่ยวบ..

เดินทาง 11-20,17-26 ตุลาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : BEAUTIFUL EAST EUROPE

Array
สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เริ่มต้น 59,900 บาท

สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

รหัสทัวร์ GH-G-SW18-GOTZRH-TG008
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน

ทัวร์ยุโรปสวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)    กรุงเทพฯ  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก   กรุงเทพฯ – ซูริค – ลูเซิร์น – อินเทอร์ลาเกน ออกเดินทางสู่สวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 970เดินทางถึงสนามบินซูริคหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุ..

เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

Array
ไอบีเรีย อันดอร์รา ริเวียร่า โพรวองซ์
เริ่มต้น 79,900 บาท

ไอบีเรีย อันดอร์รา ริเวียร่า โพรวองซ์

รหัสทัวร์ EX-G-FRA03
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศสไอบีเรีย อันดอร์รา ริเวียร่า โพรวองซ์10 วัน 7 คืน โดยสายการบิน Turkish Airlines (TK)   กรุงเทพฯ คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เชคอิน U (แถว U 14-18) ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุวรรณภูมิออกเดินทางสู่นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลา..

เดินทาง มกราคม - เมษายน 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ไอบีเรีย อันดอร์รา ริเวียร่า โพรวองซ์

Array
ROMANTIC FRANCE 9 DAYS
เริ่มต้น 96,500 บาท

ROMANTIC FRANCE 9 DAYS

รหัสทัวร์ DS-G-FRA02-1
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศสROMANTIC FRANCE 9 DAYS9 วัน 6 คืน โดยสายการบินไทย (TG)   ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สู่สนามบินชาร์ล เดอโกล กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 3 เคาน์เตอร์ D (9-12) สายการบินไทย  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก  ปารีส - รูอ็อง - มหาวิหารแห่งรูอ็อง - เมืองตากอากาศโดวิลส์ออกเดินทางสู่กรุงปารีส โด..

เดินทาง 30 ธันวาคม -7 มกราคม 61

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ROMANTIC FRANCE 9 DAYS

Array
ROMANTIC PARIS CHAMP-ELYSEES
เริ่มต้น 39,500 บาท

ROMANTIC PARIS CHAMP-ELYSEES

รหัสทัวร์ GH-G-FRA04-CDG-TG001
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส ROMANTIC PARIS CHAMP-ELYSEES6 วัน 3 คืนโดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย กรุงเทพฯ – ปารีส – มงมาร์ต – มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส – หอไอเฟล – ล่องเรือแม่น้ำแซน ออกเดินทางสู่กรุงปารีส เที่ยวบินที่ TG930ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเทศฝรั่งเศสนำท่านเดินทางสู่มหานครปา..

เดินทาง พฤศจิกายน-ธันวาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : ROMANTIC PARIS CHAMP-ELYSEES

Array
PARIS MONA LISA
เริ่มต้น 41,500 บาท

PARIS MONA LISA

รหัสทัวร์ GH-G-FRA05-CDG-TG002
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน

ทัวร์ฝรั่งเศส PARIS MONA LISA7 วัน 4 คืน โดยสายการบิน Thai Airways (TG)  กรุงเทพฯ คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก  กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – ประตูชัยนโปเลียน – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน ออกเดินทางสู่กรุงปารีส เที่ยวบินที่ TG930ถึงสนามบินชาร์ล เดอ โกลด์ นครปารีส ประเท..

เดินทาง ธันวาคม 60

[รายละเอียดเพิ่มเติม]

กำหนดการ : PARIS MONA LISA

Array