JAPAN ALPS SAKURA DELUXE (NRT-KIX)
 • JAPAN ALPS SAKURA DELUXE (NRT-KIX)

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : JPW01
 • สายการบิน : Air Asia X (XJ)
 • ระยะเวลา : 7 วัน 4 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 11 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 63,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 13-19,14-20 เมษายน 60
 • สถานที่สำคัญ : ทัวร์ญี่ปุ่น, กำแพงหิมะ, ช้อปปิ้งชินจูกุ, ตลาดปลาสึกิจิ, วัดอาซากุสะ, ชมซากุระ, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ, ปราสาทโอซาก้าทัวร์ญี่ปุ่น
JAPAN ALPS SAKURA DELUXE 
7 วัน 4 คืน (NRT-KIX)
โตเกียว – เกียวโต – โอซาก้า
By AIR ASIA X
เส้นทางอัลไพน์รูท สัมผัสกำแพงหิมะสูงกว่า 20 เมตร

 

จุดเด่นโปรแกรมทัวร์

 1. บินตรง ไม่เหนื่อย เครื่องลำใหญ่ เที่ยวเฉพาะไฮไลท์ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า
 2. เที่ยวครบเส้นทางสวย มีรถบริการทุกวัน ไม่ปล่อยฟรี รวมค่าเข้าทุกสถานที่
 3. เที่ยวเกียวโต วัดคิโยมิสึ ปราสาททอง นั่งรถไฟชินคันเซนสู่โอซาก้า
 4. ชมซากุระริมทะเลสาบคาวาคุกิโกะ กระเช้าคาชิคาชิ ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุจิโกะ
 5. โรงแรมระดับ 4 ดาว รับประกันความประทับใจ อาหารดี โรงแรมดี ไกด์เก่ง

วันแรก (1)   กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง

 • พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศขาออก  เคาน์เตอร์ 4 (ประตูทางเข้าหมายเลข 3 ) 

วันที่สอง (2) สนามบินนาริตะ – ชมดอกไม้สวนโชวะคินเอน - ตลาดปลาสึกิจิ - วัดอะซากุซะ – แวะถ่ายรูปจุดชมวิว โตเกียวสกายทรี - อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ

 • เข้าชม ชมดอกไม้สวนโชวะคินเอน สวนชมดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น ตั้งอยู่ชานกรุงโตเกียว โดยในปีนี้ จะมีการจัดงาน เทศกาลดอกไม้ หรือ FLOWERS FESTIVAL 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 25 พ.ค.
 • เดินทางสู่ ตลาดปลาสึกิจิ เป็นตลาดขายปลา ผัก และผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดใจกลางโตเกียว
 • บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู เทมปุระนุ่มอร่อย
 • นำท่านชม วัดอาซากุสะ วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก โดยมี“ถนนนากามิเสะ” ถนนร้านค้าแหล่งรวมสินค้าของที่ระลึกต่างๆมากมาย อาทิ พวงกุญแจ ตุ๊กตาแมวกวัก ดาบซามูไร ชุดกิโมโน ร่มญี่ปุ่น หรือ “ขนมอาเกมันจู”
 • ถ่ายรูป ณ.สะพานอะซุมิบาชิ เบื้องหลังเป็นหอคอยโตเกียว สกายทรี หอคอยแห่งใหม่ที่สูงที่สุดของโลกริมแม่น้ำสุมิดะ
 • จากนั้นนำท่านสู่ ย่านชินจูกุ แหล่งทำงาน กิน ดื่ม เที่ยว ช้อปปิ้ง ของชาวญี่ปุ่น คล้ายกับสีลม บ้านเรา เป็นทั้งแหล่งออฟ ฟิศ ย่านคนทำงาน ตึกระฟ้าจำนวนมากอยู่แออัดกัน ถือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญมากของกรุงโตเกียว
 • บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู แท้แบบฉบับญี่ปุ่น 
 • SHINJUKU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันทีสาม (3) ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศว่าขึ้นได้ถึงชั้นไหน) – ชมซากุระบริเวณริมทะเลสาบคาวากูจิโกะ – ขึ้นกระเช้าคาชิคาชิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ – พักออนเซน – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ (ในสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นอยู่กับว่าอุทยานจะอนุญาตให้ขึ้นได้ถึงชั้นไหน) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล
 • ชมซากุระ ที่บริเวณ ริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะ เนื่องจากอยู่ในหุบเขามีสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าบริเวณพื้นที่ราบ ดอกซากุระบริเวณริบทะเลสาบคาวาคุจิโกะนั้น มักจะบานในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี
 • บริการอาหารแบบเซ็ตเมนูอาหารญี่ปุ่น โทงบังยากิ
 • ขึ้น กระเช้า Kachi Kachi สู่เขาTenjo เพื่อชมความงามของทะเลสาบเบื้องล่าง และสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ
 • ล่องเรือทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมความสงบ เรียบง่ายของภาพบ้านเรือน ชาวบ้านออกเรือตกปลา และภาพของภูเขาไฟฟูจิอันใหญ่โตงดงาม
 • บริการท่านด้วยอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติในห้องอาหารของโรงแรม หรือ บริการท่านด้วย ”ชุดไคเซกิ” พิเศษ!!! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ที่ให้ท่านได้ทานกันอย่างไม่อั้น
 • MATSUMOTO KOGETSU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
 • พักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” 

วันที่สี่ (4)      เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ – กำแพงหิมะ –โทยาม่า  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
 • นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ใน เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า-คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ ...ระหว่างทางท่านจะผ่าน กำแพงหิมะขนาดมหึมากว่า 20 เมตร ซึ่งมีกำแพงขนาดสูงเฉพาะช่วงปลายเม.ย.เท่านั้น หลังจากนี้กำแพงจะเตี้ยลงเรื่อยๆ เพราะหิมะเริ่มละลาย
 • ชม เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนยักษ์กั้นน้ำที่ใหญ่มหึมาที่สุดของประเทศญี่ปุ่น จะมีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ที่โอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูกและชมทัศนียภาพของวงล้อมเขาหิมะ
 • บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนูเบนโตะ อาทิ ไก่ทอด ผักพื้นเมือง
 • โดยสาร เคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา สู่สถานีบีโจดัยระ ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับสองรองจากภูเขาไฟฟูจิ
 • บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นแบบบาร์บิคิว ปิ้งย่าง
 • NAGOYA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่ห้า (5) เกียวโต – ปราสาทคินคาคุจิ – วัดคิโยมิสึ – ถนนสายกาน้ำชา- นั่งรถไฟชินคันเซนสู่โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางชม ปราสาททอง หรือเรียกกันว่า คินคาคุจิ ปราสาทที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของโชกุนในสมัยโบราณ ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำโอบล้อมด้วยสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณ
 • เดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกัน ภายในมีระเบียงไม้ที่ยื่นออกมาเหนือหุบเขา ทำให้เห็นวิวเมืองได้โดยกว้างและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง
 • อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเกียวโตบน ถนนสายกาน้ำชา ทั้งเครื่องปั้นดินเผา ชาเขียว, ขนมญี่ปุ่น, พวงกุญแจ, พัดญี่ปุ่นลายซากุระ ฯลฯ ก็สามารถหาซื้อที่นี่ได้เช่นกัน
 • บริการท่านด้วยอาหารญี่ปุ่นแบบเซ็ตเมนู ลิ้มลอง “ซูโม่นาเบะ”
 • นำท่านนั่ง นั่งรถไฟชินคันเซน สู่เมืองโอซาก้า (นั่ง 1 สถานีและนั่งรถโลคอลสู่ชินไซบาชิ) หรือรถไฟหัวกระสุน ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม. / ชั่วโมง
 • นำท่านสู่ย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองโอซาก้า เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งไร้ ขีดจำกัดกับสินค้ามากมาย อาทิ เสื้อผ้าเก๋ๆ กระเป๋าน่ารักๆ รองเท้าแฟชั่นสวยๆ สินค้า IT ทั้งหลาย Ipod กล้อง นาฬิกา Notebook Mp3
 • ***อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างจุใจ***
 • ANA CROWN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

วันที่หก (6) ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอเจแปน –  สนามบินคันไซ  

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • นำท่านเดินทางสู่ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ (รวมในค่าบริการแล้ว) ใหม่ล่าสุด!!! The Wizarding World of Harry Potter (ไม่รวมค่าบริการ FAST TRACK) สวนสนุกในธีมของหนังแฟนตาซีชื่อก้องโลกอย่างแฮร์รี่ พอตเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นที่ขยายเพิ่มเติมด้วยงบก่อสร้างราว 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 16,000 ล้านบาท) โดยจะมาพร้อมกับเครื่องเล่นและสถานที่เด่นๆ ที่จำลองมาจากในหนังสือดัง
 • ***อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย***

 วันที่เจ็ด (7) สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง

 • ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 611

 


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

13-19 APR’17
66,900
10,000
14-20 APR’17
63,900
10,000

*หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*