แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 8 วัน
 • แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 8 วัน

 • รหัสโปรแกรมทัวร์ : EX-SA01
 • สายการบิน : Ethiopian airlines (ET)
 • ระยะเวลา : 8 วัน 5 คืน
 • รวมมื้ออาหาร : 14 มื้อ
 • ระดับโรงแรม :
 • ราคาเริ่มต้น : 82,900 บาท
 • ช่วงเวลาเดินทาง : 11-18 ,18-25 ตุลาคม 62
 • สถานที่สำคัญ : เคปทาวน์ – เทเบิ้ลเม้าท์เท่น – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก – ช้อปปิ้งวอเตอร์ฟร้อนท์ แหลมกู๊ดโฮป – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เกาะแมวน้ำ – เพนกวิน แอฟริกา – โจฮันเนสเบิร์ก พริทอเรีย – สวนสิงโต (Lion Park) – ซันซิตี้



แอฟริกาใต้ แกรนด์ทัวร์ 8 วัน

พัก The Palace, Game Drive ส่อง Big 5, ลิ้มลองเมนูเด็ด Carnivore และ กุ้งมังกร

โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ (ET)

  กรุงเทพฯ

 • คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่เคาน์เตอร์เช็กอิน U ประตูทางเข้าที่ 5 อาคารผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส (ET) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ

 


เคปทาวน์ – ภูเขาโต๊ะ – วอเตอร์ฟร้อนท์ – ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

 • 01.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองเคปทาวน์ โดยสายการบินเอธิโอเปียน แอร์ไลน์ส เที่ยวบิน ET847
 • 13.55 น. เดินทางถึงสนามบิน เมืองเคปทาวน์ (Cape Town) ประเทศ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้  / นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
 • นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ เทเบิ้ลเม้าท์เท่น (Table Mountain) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ หนึ่งในมรดกโลกซึ่งรับรองโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.2000 เป็นภูเขาสูงยอดตัดตรงเหมือนกับโต๊ะ
 • เดินทางสู่ วิคตอเรียแอนด์อัลเฟรด วอเตอร์ฟร้อนท์ (Victory & Alfred Waterfront) เอ็นเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่
 • นำท่านล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดินในอ่าวเทเบิ้ลเบย์ (Table Bay) พร้อมจิบแชมเปญ ดื่มด่ำกับธรรมชาติแห่งเมืองเคปทาวน์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

The Radisson Red Hotel หรือเทียบเท่า


แหลมกู๊ดโฮป – ฟาร์มนกกระจอกเทศ – เกาะแมวน้ำ – นกเพนกวิน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางชมความงามของแนวชายฝั่งบริเวณเคปเพนนินซูล่า (Cape Peninsular)
  ผ่านชมหมู่บ้านชาวประมง ณ ฮูทเบย์ (Hout Bay)
 • นั่งเรือเฟอร์รี่ไปยัง เกาะแมวน้ำ (Seal Island)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  พร้อมลิ้มลอง เมนูกุ้งมังกร

 • เดินทางสู่ ชายหาดโบลเดอร์ (Boulder Beach) ชมอาณาจักรของเพนกวินพันธุ์
  แอฟริกัน ที่มีอยู่อย่างมากมายและสีสันที่เราคุ้นตา
 • เดินทางสู่ แหลมกู๊ดโฮป (Cape of Good Hope) อยู่ในเขตสงวนธรรมชาติ Cape of Good Hope National Reserve
 • เดินทางสู่ ฟาร์มนกกระจอกเทศกู๊ดโฮป แหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเคปทาวน์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

The Radisson Red Hotel หรือเทียบเท่า


เคปทาวน์ – โจฮันเนสเบิร์ก – ซันซิตี้ – สวนสิงโต

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • 07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินเคปทาวน์ เพื่อเชคอิน
 • 08.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินเคปทาวน์ สู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก โดยเที่ยวบิน SA316
 • 10.45 น. เดินทางถึงสนามบินโจฮันเนสเบิร์ก

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • เดินทางสู่ สวนสิงโต (Lion park) สวนสิงโตแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของที่นี่
 • เดินทางสู่ ซันซิตี้ (Sun City) หรือ (The Lost City) เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

The Palace Hotel


ซันซิตี้ – บังกุบุง ลอดจ์ – Game Drive ส่อง Big 5

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ชมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งจำลองทะเลน้ำจืดเข้ามาไว้ในโรงแรมเดอะพาเลซ ที่รู้จักกันในนาม Valley of Wave
 • ชมสะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time
 • นำท่านเดินทางสู่บังกุบุง เกมลอดจ์ (Bangubung Game Lodge) ภายใยอุทยานแห่งชาติพิลาเนสเบิร์ก (Pilanesburg National Park)

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • นั่ง รถขับเคลื่อนสี่ล้อ 4WD (Game Drive) เพื่อชมชีวิตสัตว์ป่าแอฟริกาบิ๊กไฟว์ (BIG 5) ประกอบด้วย ช้างแอฟริกา, สิงโต, เสือดาว, แรดแอฟริกัน และควายป่า

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Bangkubung Game Lodge หรือเทียบเท่า


Game Drive - พริทอเรีย - โจฮันเนสเบิร์ก

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • เดินทางสู่ เมืองพริทอเรีย (Pretoria) หรือที่รู้จักกันในนาม เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง เนื่องจากเต็มไปด้วยต้นแจ็กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสีม่วงสดบานสะพรั่ง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • ผ่านชม ศาลาเทศบาลเมือง (City Hall)
 • แวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบประธานาธิบดี (Union Building)
 • เดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) หรือที่ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้นๆว่า “โจเบิร์ก”

 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 Holiday Inn Sandton Hotel หรือเทียบเท่า


 โจฮันเนสเบิร์ก ซิตี้ทัวร์ – สนามบิน

 รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

 • ชมเมืองโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแอฟริกาใต้ และเป็นเมืองหลวงของจังหวัดเกาเทง (Gauteng)
 • ผ่านชมย่านฮิลโบลว์ ซึ่งเป็นที่ตั้งขอหอโทรคมนาคมซี่งสูงเด่นเห็นมาแต่ไกล ผ่านชมตึก คาร์ลตัน เซ็นเตอร์ (Carlton Center),
 • เดินทางสู่สนามบินโจฮันเนสเบิร์กเพื่อเชคอิน
 • 14.10 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน ET808 / ET608

 


กรุงเทพมหานคร

 • เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง


ผู้ใหญ่พักห้องคู่ ท่านละ


ราคาห้องพักเดี่ยว เพิ่ม

11-18 ต.ค.62
82,900
16,000
18-25 ต.ค.62
82,900
16,000

 *หมายเหตุ กรุณาดาวน์โหลด หรือ เปิดไฟล์ PDF เพื่ออ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ และเงื่อนไขการเดินทาง โดยทางบริษัท จะยึดเงื่อนไข ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์จากไฟล์ PDF เท่านั้น*