ตั๋ว JR PASS ภูมิภาคชิโกกุ


เกาะชิโกกุ (四国) คือเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดา 4 เกาหลักของญี่ปุ่น (ได้แก่ เกาะฮอกไกโด เกาะฮนชู เกาะชิโกกุ และเกาะคิวชู) ภายในเกาะนี้มีอยู่ 4 จังหวัดได้แก่ จังหวัดโทคุชิมะ จังหวัดคางาวะ จังหวัดเอฮิเมะ และจังหวัดโคจิ สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดในเกาะนี้คือ น้ำพุร้อนโดโงะ นาโอชิมะ เมืองน้ำวนนารุโตะ และหุบเขาอิยะ ถึงแม้ว่าเกาะชิโคคุจะมีขนาดเล็กที่สุด แต่ใช่ว่าการเดินทางไปที่ต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยลง ดังนั้นเราจึงขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวซื้อตั๋วรถไฟนี้เพื่อใช้โดยสารรถไฟแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งใน 2, 3, 4, 5 วันติดกัน โดยตั๋วนี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะรถไฟของ JR เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับรถไฟ และรถรางสายอื่น ๆ ได้อีกด้วย เช่น เส้นทางรถไฟโทสะคุโระชิโอะ เส้นทางรถไฟอะสะไคกัง รถไฟสายโคโตเด็ง รถไฟสายอิโยะเท็ตทสึ รถไฟสายโทสะเด็น

All Shikoku Pass

 
2 DAYS
 
3 DAYS
4 DAYS
5 DAYS
 
ผู้ใหญ่
(12+)
 
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่
(12+)
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่
(12+)
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่
(12+)
เด็ก
(6-11)
 
6,300
เยน
 
3,150
เยน
7,200
เยน
3,600
เยน
7,900
เยน
3,950
เยน
9,700
เยน
4,850
เยน

** หมายเหตุ 1 เยน มีมูลค่าประมาณ 0.3435 บาท **
(เรท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้term-jr

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Takamatsu Station Travel Service Center, จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 10AM ถึง 6PM, เสาร์-อาทิตย์  10AM ถึง 5PM
  • Matsuyama Station Travel Service Center, จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 10AM ถึง 6PM, เสาร์-อาทิตย์  10AM ถึง 5PM
  • Tokushima Station Travel Service Center, เปิดบริการทุกวัน 10AM ถึง 6PM
  • Kôchi Station Travel Service Center, จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 10AM ถึง 6PM, เสาร์-อาทิตย์  10AM ถึง 5PM
  • Umeda station (Osaka station) ticket office, จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ 9:30AM to 5:30PM

เงื่อนไขการใช้งาน

 • รถไฟ 6 สายในภูมิภาคชิโคคุ ได้แก่
  • รถไฟ JR ในภูมิภาคชิโคคุ
  • รถไฟ Tosa Kuroshio Railway
  • รถไฟ Asa Kaigan Railway
  • รถไฟ Kotoden
  • รถไฟ Iyotetsu
  • รถไฟ Tosaden

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย