ตั๋ว JR Sanyo-San’in Area Pass


ตั๋วรถไฟ JR Sanyo San-in (山陽山陰) นั้นครอบคลุมการให้บริการเส้นทางรถไฟ JR ตะวันตก ขบวนรถไฟชินคันเซ็น (ได้แก่ ขบวนรถโนโซมิ มิซึโฮะ ฮิคาริ ซากุระ และโคดามะ) รถไฟขบวนด่วนพิเศษ ขบวนรถไฟฮารุกะที่สนามบินคันไซ เรือข้ามฟากเกาะมิยาจิมะ และอื่น ๆ ด้วยตั๋วนี้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถท่องเที่ยวได้โดยประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้เยอะพิเศษ ผู้ถือตั๋วสามารถโดยสารรถไฟที่วิ่งบนเส้นทางรถไฟ JR ตะวันตกในภูมิภาคชูโงคุและรวมไปถึงบางส่วนในภูมิภาคคันไซได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสามารถใช้ตั๋วนี้ได้ 7 วันที่ติดตามก่อน หากเทียบกับตั๋ว JR Kansai จะเห็นว่าตั๋วประเภทนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังบริเวณฮิโรชิมะ ยามางุจิ ชิโมโนเซกิ และฟุกุโอกะ

JR Sanyo-San’in Area Pass

 
7 DAYS
 
 
ผู้ใหญ่
(12+)
 
เด็ก
(6-11)
 
19,000
เยน
 
9,500
เยน

** หมายเหตุ 1 เยน มีมูลค่าประมาณ 0.3435 บาท **
(เรท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้term-jr

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Kyoto Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11:30PM
  • Osaka Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Kansai Airport Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Sannomiya Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5AM ถึง 11PM
  • Nara Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 9AM ถึง 8PM
  • Wakayama Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5AM ถึง 11PM
  • Okayama Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5AM ถึง 11PM
  • Sakaiminato Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 7:10AM ถึง 6:15PM
  • Yonago Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5AM ถึง 10PM
  • Tottori Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:45AM ถึง 11PM
  • Matsue Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 4:50AM ถึง 9:30PM
  • Hiroshima Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:20AM ถึง 11PM
  • Shimonoseki Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 10:30PM
  • Shin-Shimonoseki Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Kokura Station Travel Service Center, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10AM ถึง 7PM
  • Hakata Station (Fukuoka) Ticket Office, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Travel Service Center, เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 10AM ถึง 6PM

เงื่อนไขการใช้งาน

จากท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพิ่มเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นสายซันโย-ซันอิน (5 จังหวัดในภูมิภาคชูโกกุ) และทากามาทสึ รถไฟชินคันเซ็นสายซันโย (รวมถึงโนโซมิ และมิซุโฮะที่วิ่งระหว่างชินโอซาก้า-ฮากาตะ) รถไฟด่วนจิชุ, รถไฟด่วนพิเศษ (จองที่นั่งล่วงหน้า) ที่วิ่งภายในเส้นทาง, รถไฟความเร็วสูง, รถไฟสายปกติ (ที่นั่งธรรมดา) และเรือเฟอร์รี่ JR WEST มิยาจิม่า

*ไม่สามารถใช้กับรถไฟชินคันเซ็นสายโตไกโด และรถไฟชินคันเซ็นสายโอซาก้า-เกียวโต
*ไม่สามารถใช้กับรถไฟสายปกติของเกาะคิวชู (ระหว่างฮากาตะ-ชิโมโนเซกิ)

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย