ตั๋ว JR KANSAI PASS ภูมิภาคคันไซ


ตั๋วรถไฟ JR Kansai Area นั้นครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่สนามบินนานาชาติคันไซ เกียวโต โอซากา นารา โกเบ และฮิเมจิ หากคุณท่องเที่ยวในเมืองเหล่านี้ เพียงแค่มีตั๋วใบนี้ก็ครบครันแล้ว นอกจากนี้ตั๋วใบนี้ยังสามารถใช้โดยสารขบวนรถไฟตรงที่นั่งแบบไม่ต้องจองล่วงหน้าได้กับขบวนรถไฟสนามบินคันไซ ชินคันเซ็นฮารุกะ และบริการขบวนรถเร็ว รวมไปถึงขบวนรถไฟท้องถิ่นจากสนามบินคันไซไปยังเมืองต่าง ๆ โดยนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ขอบเขตพื้นที่ที่ตั๋วครอบคลุมได้ขยายไปยังวาคายามะ ชิงะ ทสึรุงะ และอิงะอุเอโนะอีกด้วย!

JR Kansai Area Pass

 
1 DAY
 
2 DAYS
3 DAYS
 4 DAYS
 
ผู้ใหญ่ (12+)
 
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก
(6-11)
2,200
เยน
1,100 เยน
4,300
เยน
2,150  เยน
5,300 
เยน
2,650  เยน
6,300 
เยน
 
3,150  เยน
 

** หมายเหตุ 1 เยน มีมูลค่าประมาณ 0.3435 บาท **
(เรท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)


ตั๋วรถไฟแถบคันไซนี้ครอบคลุมอาณาบริเวณกว้างกว่าตั๋วอื่น ๆ ที่มีประเภทใกล้เคียงกัน โดยเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการท่องเที่ยวนอกแถบคันไซ เช่น บ่อน้ำร้อนคุโนซากิ ชิระฮามะ คุราชิกิ และแถบโอคายามะ ผู้ถือตั๋วสามารถโดยสารที่นั่งไม่ต้องจองล่วงหน้าในรถไฟขบวนซันโยชินคันเซ็น (รวมถึงรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิ และมิซึโฮะซึ่งวิ่งระหว่างชินโอซากา และโอคายามะ) รถไฟด่วนพิเศษ ขบวนรถเร็ว และรถไฟท้องถิ่นจากสนามบินคันไซ นอกจากนี้ยังได้มีการขยายพื้นที่ให้บริการออกไปยังทาคามัทสึ และอิงะอุเอโนะนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 อีกด้วย

*ตั๋วใบนี้ไม่สามารถใช้โดยสารรถไฟชินคันเซ็นสายโทไคโด (ไม่สามารถใช้โดยสารรถไฟชินคันเซ็นระหว่างสถานีชินโอซากา และสถานีเกียวโต)

JR Kansai Wide Area Pass

 
5 DAYS
 
 
ผู้ใหญ่
(12+)
 
เด็ก
(6-11)
 
8,500
เยน
 
4,250
เยน

** หมายเหตุ 1 เยน มีมูลค่าประมาณ 0.3435 บาท **
(เรท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ไม่มีบริการจัดส่งภายในประเทศไทย

คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • Kyoto Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่  5:30AM ถึง 11PM
  • Shin-Osaka Station East Ticket Plaza Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11:30PM
  • Kansai Airport Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Sannomiya Station Tickets Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:30AM ถึง 11PM
  • Okayama Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5AM ถึง 11:30PM
  • Wakayama Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5AM ถึง 11PM
  • Toyooka Station Ticket Office, 5:20AM ถึง 11PM
  • Kinosaki-onsen Station Ticket Office, เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 5:45AM ถึง 10:50PM

เงื่อนไขการใช้งาน

ใช้ขึ้นรถไฟได้ไม่จำกัดทั้งขบวน Shinkansen, Limited Express และธรรมดา ในโซน Kansai ใช้ได้ต่อเนื่องกัน 5 วัน

 • ใช้ขึ้นรถไฟ JR ขบวน Local และ Rapid ได้ไม่จำกัดตามพื้นที่ที่กำหนดไว้ในแผนที่ด้านบน
 • ใช้ขึ้น Sanyo Shinkansen ระหว่างสถานี Shin-Osaka และ Okayama
  *ไม่สามารถใช้ขึ้น Tokaido Shinkansen ระหว่างสถานี Kyoto และ Osaka ได้
 • ใช้ขึ้นขบวน Limited expressได้ตามนี้
  • Limited Express Haruka ระหว่าง Kyoto และ สนามบินคันไซ
  • Limited Express Kinosaki ระหว่าง Kyoto และ Kinosaki Onsen
  • Limited Express Konotori ระหว่าง Shin-Osaka และ Kinosaki Onsen
  • Limited Express Hamakaze ระหว่าง Osaka และ Kinosaki Onsen
  • Limited Express Thunderbird ระหว่าง Osaka และTsuruga
  • Limited Express Kuroshio ระหว่าง Kyoto และ Shingu
 • หากต้องการจองที่นั่งล่วงหน้า จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของ Limited express fee
 • พาสนี้ใช้ได้ 5 วันต่อเนื่อง (นับจากเที่ยงคืนวันแรก ถึง เที่ยงคืนวันสุดท้าย)
 • พาสนี้ใช้ได้เพียง 1 คน ไม่สามารถโอนต่อให้กันได้ ต้องถือพาสปอร์ตไว้ติดตัวในกรณีถูกเรียกถามเพื่อตรวจสอบ

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย