ตั๋ว JR EAST PASS ภูมิภาคตะวันออก


ตั๋ว JR East Rail Pass คือตั๋วลดราคาพิเศษที่วางจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีแผนจะมาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว ผู้ถือตั๋วสามารถใช้ตั๋วนี้เดินทางได้จากเมืองอาโอโมริไปจนสุดที่เมืองชิโมดะ ตั๋วนี้สามารถใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งโดยสามารถใช้ได้ 5 วันใด ๆ ในช่วงเวลาทั้งสิ้น 14 วัน นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้ตั๋วนี้เดินทางรถไฟขบวนด่วนพิเศษ “Special Nikko” ซึ่งวิ่งบนทางเดินรถไฟ JR ตะวันออก และคุณไม่จำเป็นต้องกำหนด 5 วันที่จะใช้ตั๋ว ณ ตอนที่ซื้อใบแลกตั๋ว หรือขึ้นตั๋ว ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อใบแลกตั๋ว หรือขึ้นตั๋วในวันที่ 1 เมษายน คุณจะสามารถใช้ตั๋วนี้ได้ 5 วัน ในช่วงวันที่ 1-14 เมษายน โดยจะมีการประทับตราวันที่ที่มีการใช้งาน ที่สำคัญไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่

JR EAST PASS

 
FLEXIBLE 5 DAYS
 
 
ผู้ใหญ่
(12+)
 
เด็ก
(6-11)
 
22,000
เยน
 
11,000
เยน

** หมายเหตุ 1 เยน มีมูลค่าประมาณ 0.3435 บาท **
(เรท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)


คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

※ ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้เจแปนเรลล์พาสได้

※ เมื่อใช้ประตูอัตโนมัติ จะไม่ได้รับการประทับตราประทับ , ติดสติ๊กเกอร์ลงบนพาสปอร์ต ฉะนั้นกรุณาใช้ประตูอัตโนมัติที่มีพนักงานควบคุม เพื่อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ประทับตราประทับหรือติดสติ๊กเกอร์

term-jr

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ภายใน 3 เดือนนับตั้งแต่วันออกตั๋ว นักท่องเที่ยวจะต้องเปลี่ยน Exchange Order ให้เป็น Japan East Rail Pass ลูกค้าจะต้องนำไปยื่นแนบพร้อม passport ที่ JR Ticket office/counter เพื่อที่จะแลก JR East Pass ที่สามารถใช้ในการเดินทางได้
 • ตั๋ว JAPAN RAIL PASS ไม่สามารถเปลี่ยนวันได้ หากวันที่ใช้วันแรกได้มีการระบุไว้แล้ว

สำนักงานสถานที่แลกตั๋ว JAPAN EAST RAIL PASS

เงื่อนไขการใช้งาน

สายรถไฟที่สามารถใช้บริการได้

 • JR East Lines (รวมไปถึง Bus Rapid Transit)
 • Izu Kyuko Line
 • Hokuetsu Kyuko Railway Hokuhoku Line
 • Aomori Railway
 • IGR Iwate Galaxy Railway
 • Tokyo Monorail
 • Sendai Airport Transit
 • Tokyo Waterfront Area Rapid Transit Rinkai Line

รถไฟ Limited Express ที่วิ่งระหว่าง JR East และ Tobu Railways เช่น Spacia Nikko, Spacia Kinugawa. รวมไปถึงรถไฟขบวน Local และ Rapid ที่วิ่งระหว่างสถานี Shimo-imaichi และ Tobu-nikko/Kinugawa-onsen

* ไม่สามารถใช้ขึ้น Tokaido Shinkansen และ JR Bus ได้

การจอง

 • สำรองที่นั่ง ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ JR ในสถานีรถไฟ (Midori-no-madoguchi)  หรือที่ Travel Service Center (View Plaza) ในสถานีรถไฟ JR East ทั่วไป  โดยแสดง JR EAST PASS ในการสำรองที่นั่ง
 • สำรองที่นั่งออนไลน์ทางเวปไซต์ http://www.eki-net.com/pc/jreast-shinkansen-reservation/English/wb/common/Menu/Menu.aspx  แล้วจัดพิมพ์ E-Ticket ที่ได้ทำการสำรองที่นั่งในเว็บไซต์ไปโชว์พร้อม JR East Pass ที่ JR EAST Ticket Office ก่อนวันเดินทาง

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืน ภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย