ไอแอมทัวร์ ได้รับรางวัล Japan Tourism Award in Thailand 2016 จาก JNTO


บริษัท ไอแอมทัวร์ เอ็กซ์เพิร์ธ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ได้รับรางวัล Japan Tourism Award in Thailand 2016
"TOP AGENT AWORD"
จาก องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น
Japan National Tourism Organization (JNTO)
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2017