บริษัท ไอออนิค จำกัด เที่ยวสิงคโปร์ 27-29 ส.ค.56


ไอแอมทัวร์ พา บริษัท ไอออนิค จำกัด เที่ยวสิงคโปร์ 

เราออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Singapore Airline ครับ ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง เราก็มาถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์แล้วครับ   สถานทีแรกที่เราไปเยี่ยมชม Merlion Park  สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม

ถ่ายรูปกับ Mrelion โดยมีฉากหลังเป็น โรงแรม Marina Bay Sand ครับ

จากนั้น เดินทางกันต่อสู่ Garden By The Bay สวนที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ คนรักต้นไม้ไม่ควรพลาดครับ  จากจุดนี้เราสามารถเห็น Singapore Flyer ด้วยครับ 

อาหารเย็น JUMBO SEAFOOD เมนูปูผัดพริกไทย อาหารขึ้นชื่อของประเทศสิงคโปร์

หลังจากอิ่มหนําสําราญกันเรียบร้อยแล้ว เดินทางเข้าสู่ที่พักกันเลยครับ โรงแรมที่เราพักในทริปนี้  RENDEZVOUS GRAND SINGAPORE

เช้าวันที่สอง สนุกสุดเหวี่ยง กันที่ UNIVERSAL STUDIO SINGAPOREA กันต่อเลยครับ

ภาพบรรยากาศในห้องสัมมนา

ท้ายที่สุดนี้ I AM TOUR ต้องขอขอบพระคุณ บริษัท ION IQUE และคุณพรสิทธิ์  วงศ์วิรภาพ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการของเราครับ