คณะเดินทางพิเศษ เยือนพม่า 2-5 พ.ค.58


คณะเดินทางพิเศษ คุณจอน
จำนวน 25 ท่าน
ท่องเที่ยวพม่า 2-5 พฤษภาคม 2558

ไหว้พระทำบุญกันอย่างเพลิดเพลิน กับทีมงาน ไอแอมทัวร์ ที่พักดี อาหารเยี่ยม
 
โปรแกรมของเรา พาเที่ยวตามใจลูกค้าตามนี้ เลยหงสาวดี วัดไจ้คะวาย พระพุทธรูปไจ้ปุ่น พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอินทร์แขวน (รวมรถขึ้นพระธาตุ) พระธาตุอินทร์แขวน พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา ย่างกุ้ง เจดีย์โบตาทาวน์ พระเทพทันใจ เทพกระซิบ เจดีย์ชเวโพนพวิน เจดีย์โกทัตจี เจดีย์นงาทัตจี เจดีย์กาบาเอ มหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี ตลาดสก๊อต พระหินอ่อน
 

ไปดูบรรกาศในแต่ละที่กันครับ

  

 

นั่งรถ 6 ล้อสุดคลาสสิค ไปยังพระธาตุอินแขวน

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี

พระมหาเจดีย์ ชเวดากอง

พระเทพทันใจ พระเทพกระซิบ

พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว

พระพุทธรูปไจ้ปุ่น

ใส่บาตร

เจดีย์เยเลพญา

ตลาดสก๊อต

ชมโชว์ท้องถิ่น