ตั๋ว JR PASS ภูมิภาคฮอกไกโด


ฮอกไกโด (北海道) คือชื่อจังหวัดที่อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่สำคัญเมืองนี้ยังเป็นหนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดยมีสถานที่ที่มาถึงแล้วต้องแวะไปชมให้ได้อย่างเช่น ฟุราโนะ โทมามุ และแถบนิเซโกะ ด้วยความที่จังหวัดนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเราจึงขอแนะนำให้ซื้อตั๋ว JR Hokkaido Rail Pass ซึ่งเป็นตั๋วลดราคาพิเศษที่วางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะเพื่อเอาไว้ใช้เดินทางไปตามที่ต่าง ๆ ในบริเวณจังหวัดนี้ โดยผู้ถือตั๋วจะต้องเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว ตั๋วประเภทนี้สามารถใช้เดินทางจากฮาโกดาเตะไปสุดที่อาบาชิริได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแบ่งเป็นตั๋วประเภท 3 วัน , 5 วัน หรือ 7 วันที่ติดกัน หรือจะเลือกตั๋วแบบ 4 วันไม่ติดกันก็ได้โดยต้องใช้ภายในช่วง 10 วัน

HOKKAIDO ORDINARY PASS

 
7 DAYS
 
14 DAYS
21 DAYS
FLEXIBLE 4DAYS
 
ผู้ใหญ่ (12+)
 
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก
(6-11)
ผู้ใหญ่ (12+)
เด็ก
(6-11)
 
16,500 เยน
 
8,250 เยน
22,000 เยน
11,000 เยน
24,000 เยน
12,000 เยน
24,000
เยน
12,000 เยน

** หมายเหตุ 1 เยน มีมูลค่าประมาณ 0.3435 บาท **
(เรท ณ วันที่ 30 กันยายน 2559)


คุณสมบัติของผู้ซื้อ

 • ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปญี่ปุ่นด้วยวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) และถือหนังสือเดินทางที่มีตราประทับนี้ ข้อพึงสังเกตคือ ประเภทวีซ่าชั่วคราว (Temporary visitor) นี้แตกต่างจากวีซ่าประเภทอื่น ๆ ที่เป็นการพำนักระยะสั้นโดยอ้างอิงตามการตีความกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
 • ผู้ที่มีหนังสือเดินทางสำหรับชาวญี่ปุ่นไม่สามารถใช้ตั๋วนี้ได้ ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวถือหนังสือเดินทาง 2 เล่ม (ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น) และในหนังสือเดินทางของอีกประเทศมีตราประทับของวีซ่าประเภทชั่วคราว (Temporary visitor) จึงจะมีสิทธิ์ใช้งานตั๋วนี้

※ ผู้ที่ได้รับการประทับตราประทับ,ติดสติ๊กเกอร์นี้ลงบนพาสปอร์ตเท่านั้นจึงจะใช้เจแปนเรลล์พาสได้

※ เมื่อใช้ประตูอัตโนมัติ จะไม่ได้รับการประทับตราประทับ , ติดสติ๊กเกอร์ลงบนพาสปอร์ต ฉะนั้นกรุณาใช้ประตูอัตโนมัติที่มีพนักงานควบคุม เพื่อร้องขอให้เจ้าหน้าที่ประทับตราประทับหรือติดสติ๊กเกอร์

term-jr

การนำไปขึ้นตั๋ว

 • ใบแลกตั๋วนี้สามารถนำไปใช้ขึ้นตั๋วได้ครั้งเดียวเท่านั้น
 • ออฟฟิศขึ้นตั๋ว JR (สถานที่ตั้ง และช่วงเวลาทำการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
  • โต๊ะให้บริการข้อมูลที่ประตูตั๋วทิศตะวันตกในสถานี JR ซับโปโร เปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 น. – 19:00 น.
  • โต๊ะให้บริการข้อมูลที่สถานีรถไฟ JR สนามบินจิโทเสะใหม่ เปิดทุกวันตั้งแต่ 8:30 น. – 19:00 น.
  • Twinkle Plaza สาขาฮาโกดาเตะ (สถานีรถไฟฮาโกดาเตะ) เปิดทุกวันตั้งแต่ 10:00 น. – 18:00 น.
  • Twinkle Plaza สาขาฮาซาฮิคาวะ (สถานีรถไฟอาซาฮิคาวะ) เปิดทุกวันตั้งแต่ 9:00 น. – 17:30 น.
  • Twinkle Plaza สาขาโอบิฮิโระ (สถานีรถไฟโอบิฮิโระ) เปิดทุกวันตั้งแต่ 9:00 น. – 17:00 น.
  • Twinkle Plaza สาขาคุชิโระ (สถานีคุชิโระ) เปิดทุกวันตั้งแต่ 10:00 น. – 18:00 น.
  • ศูนย์การท่องเที่ยวสถานีอาบาชิริ เปิดทุกวันตั้งแต่ 9:30 น. – 17:00 น.

เงื่อนไขการใช้งาน

 • เส้นทางที่ตั๋วนี้ครอบคลุมคือ เส้นรถไฟใต้ดิน JR ฮอกไกโด และรถบัสต่าง ๆ
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับรถประเภทรถนอน และรถนอนบนพื้นพรม
 • เส้นทางรถบัส JR ฮอกไกโดที่ผู้ถือตั๋วใช้ได้นั้นมีจำกัด
 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อโดยสารรถบัส Twinkle
 • ผู้ถือตั๋วแบบทั้ง 3, 5, หรือ 7 วันสามารถเลือกวันเริ่มต้นใช้ตั๋วได้ โดยตั๋วจะเริ่มนับอายุตั้งแต่วันที่เปิดใช้ และสิ้นอายุในอีก 3, 5, หรือ 7 วัน(ตามประเภทตั๋ว)ให้หลัง
 • สำหรับตั๋ว 4 วันแบบยืดหยุ่นนั้น ผู้ถือตั๋วไม่สามารถระบุวันเริ่มใช้งานได้ โดยวันที่เริ่มใช้งานจะเริ่มมีผลนับตั้งแต่ตอนที่ซื้อ หรือนำไปขึ้นตั๋ว ซึ่งจะนับเป็นวันที่ 1 และจะยังสามารถใช้ให้ครบ 4 วันได้ภายในช่วง 10 วันนับจากนี้

การจอง

 • คุณไม่สามารถจองที่นั่งได้จนกว่าจะขึ้นตั๋ว
 • คุณสามารถโดยสารที่นั่งธรรมดาแบบไม่ต้องจองได้
 • ในตอนที่จะเข้าไปในสถานีให้แสดงตั๋วกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ฮอกไกโดตามประตูตั๋ว
 • สำหรับการจองตั๋วให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟ JR ฮอกไกโดที่ออฟฟิศขายตั๋ว
 • ตั๋วนี้เป็นตั๋วส่วนบุคคล กรุณาพกหนังสือเดินทางตลอดการเดินทางในกรณีที่พนักงานขอเรียกตรวจสอบ

การยกเลิก

 • ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวันเริ่มใช้งานที่เขียนบนตั๋ว JR ไว้แล้วได้
 • สามารถนำใบขึ้นตั๋วมาขอเงินคืนได้หากยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋วในประเทศญี่ปุ่น
 • เมื่อทำเรื่องขอเงินคืนจะมีค่าดำเนินการ 10% ของราคาตั๋ว
 • สามารถทำเรื่องขอเงินคืนได้ก็ต่อเมื่อยังไม่เคยนำไปใช้ขึ้นตั๋ว และต้องยื่นเรื่องขอเงินคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ออกใบขึ้นตั๋ว
 • กระบวนการขอเงินคืนใช้เวลาดำเนินการประมาณ 1 เดือน
 • ทางเราจะคืนเงินในรูปแบบการโอนเงินให้กับบัญชีคุณลูกค้า
 • ไม่มีการออกใบขึ้นตั๋ว หรือตั๋ว JR ให้แม้ในกรณีที่ทำสูญหาย