แกรนด์ คาแนล แลนด์ ทัวร์ญี่ปุ่น 22-27 ต.ค.58


ไอ แอม ทัวร์ มีโอกาส นำคณะของ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)

เดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โตเกียว – ฟูจิ – โตเกียว เมื่อวันที่ 22-27 ตุลาคม 2558 จำนวน 22 ท่าน มาชมบรรยากาศ และรูปจากคณะ บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) กันครับ