ใบทะเบียนพาณิชย์ ของไอแอมทัวร์


บริษัท ไอแอมทัวร์ เอ็กซ์เพิร์ธ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

จดทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0105555123573
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ
บริษัท ไอแอมทัวร์ เอ็กซ์เพิร์ธ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
เขียนเป็นโรมัน
www.iam-tour.com
ชนิดแห่งพาณิชยกิจ
บริการเกี่ยวกับธุรกิจท่องเที่ยว ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต