วันสำคัญและเทศกาลของตุรกี

วันสำคัญของตุรกี 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 23 เมษายน วันตั้งสภาแห่งชาติ ซึ่งต่อมาสถาปนาเป็นวันเด็ก 19 พฤษภาคม วันเยาวชนและกีฬา 30 สิงหาคม วันฉลองชัยชนะ เพื่อรำลึกถึงสงครามในปี ค.ศ.1922 29 ตุลาคม วันชาติ นอกจากนี้ ยังมีวันสำคัญทางศาสนา ได้แก่ เชแคร์โบรัม (Seker Bairam) เป็นช่วงที่ชาวมุสลิมรับประทานขนมหวานหลังหมดการถือศีลอด (RamaZan-รามาซาน) มุสลิมชาติอื่นเรียกว่า รอมฎอน (Ramadan) และ คูร์บันไบรัม (Kurban Bairam) เทศกาลฆ่าแกะเพื่อเอาเนื้อแจกจ่ายแก่คนยากจน วันของเทศกาลเหล่านี้ขึ้นกับปฏิทินมุสลิม เทศกาลของตุรกี เดือนมกราคม – เทศกาลชนอูฐ หมู่บ้านในเซลจุด ใกล้เอเฟส และอิสมีร์ – เทศกาลแสดงช็อกโกแล็ตของตุรกี เป็นงานที่มีผู้เข้าร่วมงานและผู้ผลิตเข้าร่วมฉลองเกี่ยวกับช็อกโก แล็ต เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับช็อกโกแล็ต ในงานยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในเวลา 3 วันนี้แสดงงานศิลปะที่ทำจากช็อคโกแล็ต การประกวดแข่งขันถ่ายรูป และการเขียนบรรยายเกี่ยวกับความหวานของช็อคโกแล็ต … Continue reading วันสำคัญและเทศกาลของตุรกี