ฤดูกาลและสภาพอากาศไต้หวัน


สภาพอากาศเฉลี่ยตลอดปีของไต้หวัน

ทั่วมณฑลไต้หวันตั้งอยู่ระหว่างแถบโซนอบอุ่นกับแถบโซนร้อน จึงมีอากาศค่อนข้างร้อน เนื่องจากมีทะเลล้อมอยู่ทั้ง 4 ด้าน ทั้งถูกกระทบ กระเทือนจากลมฤดูกาลในมหาสมุทร จึงมีอากาศดีตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนก็ร้อนไม่มาก นอกจากเขตภูเขาสูง อุณหภูมิถัวเฉลี่ยต่อปีประมาณ 22 องศาเซนเซียส เขตทั่ว ๆ ไปไม่มีหิมะและน้ำแข็งตลอดปี หิมะมักจะมีอยู่บน ภูเขาที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3000 เมตรขึ้นไป ไต้หวันมีฝนตกชุก มีพายุต่อนข้างมาก

    ไต้หวันมีอากาศแบบประเทศเขตร้อน มีลมมรสุมพัดผ่านจึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน คือระหว่างเดือนมิถุนายน สิงหาคม ตามปกติแล้วหมู่เกาะในบริเวณนี้มีเมฆหนาทึบปกคลุมอยู่เกือบตลอดเวลา ส่วนทางตอนเหนือของประเทศอากาศค่อนข้างเย็นในฤดู หนาว ทางตอนใต้อากาศอบอุ่น มีแสงแดดทุกวัน ไม่มีฤดูหนาวในแถบนี้ ช่วงที่เกาะไต้หวันจะอยู่ใต้อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่น ก็คือ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ช่วงเวลาที่อากาศดีที่สุดของปีคือ ช่วงมีนาคม-พฤษภาคมและกันยายน-พฤศจิกายน

ภูมิอากาศแยกตามฤดูกาลของไต้หวัน

ฤดูใบไม้ผลิ
อยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน อุณหภูมิราวๆ 15-25 องศา

ฤดูร้อน
อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม อุณหภูมิราวๆ 22-34 องศา

ฤดูหนาว
อยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – มกราคม อุณหภูมิราวๆ 15 – 20 องศา

ฤดูใบไม้ร่วง
อยู่ในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน อุณหภูมิราวๆ 19 – 25 องศา