วันสำคัญและเทศกาลฮ่องกงและมาเก๊า


วันสำคัญและเทศกาลฮ่องกง

 • 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
 • 9-11 กุมภาพันธ์ วันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติ
 • 25 มีนาคม วันกู้ดฟรายเดย์
 • 26 มินาคม วันหลังวันกู้ดฟรายเดย์
 • 28 มีนาคม วันจันทร์อีสเตอร์
 • 5 เมษายน วันเชงเม้ง
 • 1 พฤษภาคม วันแรงงานสากล
 • 16 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา (จีน)
 • 11 มิถุนายน เทศกาลเรือมังกร
 • 1 กรกฎาคม วันสถาปนาเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง
 • 12 กันยายน วันไหว้พระจันทร์
 • 1 ตุลาคม วันชาติ
 • 11 ตุลาดม วันชุงเหยิง
 • 25 ธันวาคม วันคริสต์มาส
 • 26 ธันวาคม วันหยุดหลังวันคริสต์มาส

วันสำคัญและเทศกาลของมาเก๊า

 • ม.ค. 1 วันขึ้นปีใหม่
 • ก.พ. 10-12 วันตรุษจีน
 • ก.พ. 16-17 ขบวนพระเยซูคริสต์
 • มี.ค. 13 งานเลี้ยงพระเจ้าโทเท
 • มี.ค. 29-30 วันอิสเตอร์
 • เม.ษ. 4 เช็งเม้ง
 • เม.ษ. 12 งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้าปากไท
 • พ.ค. 1 วันแรงงาน
 • พ.ค. 2 เทศกาลเทพอาม่า
 • พ.ค. 3 – มิ.ย. 2 งานเทศกาลศิลปะแห่งมาเก๊าครั้งที 24
 • พ.ค. 13 ขบวนเทพธิดาฟาติมา
 • พ.ค. 17 งานเลี้ยงพระพุทธเจ้า (งานเลี้ยงสรงน้ำพระพุทธเจ้า งานเลี้ยงมังกรเมา เทศกาลตำกง)
 • พ.ค. 18 วันพิพิธภัณฑ์นานาชาติ
 • มิ.ย. 8-16 เทศกาลดอกบัวแห่งมาเก๊าครั้งที่ 13
 • มิ.ย. 8,9,12 การแข่งขันเรือมังกรนานาชาติมาเก๊าประจำปี 2013
 • มิ.ย. 12 เทศกาลตันอึง (เทศกาลเรือมังกร)
 • มิ.ย. 25 งานเลี้ยงฉลองเทพเจ้านาชา
 • ก.ค. 31 งานเลี้ยงควนไท
 • ส.ค.2-4 การแข่งขันวอลเล่ย์บอลโลก FIVB Volleyball World Grand Prix™ Macau ประจำปี 2013
 • ส.ค.13 งานเลี้ยงสาวพรหมจารี
 • ส.ค.20 งานเลี้ยงผีอดอยาก
 • ก.ย. 14,19,21,28 และ ต.ค. 1 การแข่งขันประกวดการแสดงดอกไม้ไฟนานาชาติมาเก๊าครั้งที่ 25
 • ก.ย. 19 เทศกาลไหว้พระจันทร์
 • ก.ย. 20 วันถัดไปจากเทศกาลไหว้พระจันทร์
 • ก.ย. 27 วันการท่องเที่ยวโลก
 • ต.ค. 1 วันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ต.ค. 2 วันถัดไปจากวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ต.ค. 5 – พ.ย. 3 เทศกาลดนตรีนานาชาติมาเก๊าครั้งที่ 27
 • ต.ค. 12-14 (วันที่คร่าวๆ) เทศกาลวัฒนธรรมเทพอาม่าและการท่องเที่ยวในมาเก๊าครั้งที่ 11
 • ต.ค. 13 งานเลี้ยงบรรพบุรุษ (เชิงยเยิง)
 • ต.ค. 25-27 เทศกาลลูโซโฟเนียครั้งที่ 16
 • พ.ย. 2 วันสำหรับวิญญาณทั้งหมด
 • พ.ย.8-24 เทศกาลอาหารมาเก๊าครั้งที่ 13
 • พ.ย.9-24 เทศกาล Macau City Fringe Festival ครั้งที่ 13
 • พ.ย. 9-10,14-17 การแข่งรถ Macau Grand Prix ครั้งที่ 60
 • ธ.ค.1 การแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติมาเก๊าประจำปี 2013
 • ธ.ค.8 งานเลี้ยงของการปฏิสนธินิรมล
 • ธ.ค.20 วันก่อตั้งเขตปกครองพิเศษมาเก๊า
 • ธ.ค.22 เหมายัน
 • ธ.ค.24-25 วันหยุดเทศกาลคริสต์มาส