ฤดูกาลและสภาพอากาศของดูไบ


ฤดูร้อน

เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนซึ่งอากาศจะร้อนจัดและมีความชื้นสูง อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 32-48 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว

ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนเมษายน อุหณภูมิเฉลี่ยประมาณ15-30 องศาเซลเซียส