วันสำคัญและเทศกาลออสเตรเลีย


วันสำคัญของออสเตรเลีย

-เมษายน – ตุลาคม (Daylight Saving Period)
เนื่องจากเป็นทวีปที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ ออสเตรเลียจึงแบ่งเขตเวลาไว้ 3 เขต ซึ่งอาจมีการปรับเวลาเพื่อชดเชยชั่วโมงกลางวัน (Daylight saving) โดยปรกติ เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 3 ชั่วโมง แต่ในช่วง Daylight saving เวลาประเทศออสเตรเลียจะเร็วกว่าเวลาประเทศไทย 4 ชั่วโมง

-วันหยุดราชการ ( Public Holidays)
เช่นเดียวกับในหลายประเทศออสเตรเลียจะฉลองวันพิเศษในแต่ปีซึ่งวันเหล่านี้ก็คือวันสำคัญของประเทศ ออสเตรเลียอาจรำลึกถึงวันเหล่านี้ด้วยการกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งบางวันอาจมีการจัดงานพิเศษต่างๆ ด้วย เกือบทุกรัฐและทุกดินแดนของเรามีวันหยุดราชการวันเดียวกัน แต่บางรัฐและบางดินแดนก็มีวันหยุดพิเศษเป็นของตนเองเพิ่มอีก ในนครใหญ่หลายแห่งนั้น ร้านค้า ร้านอาหาร และระบบขนส่งสาธารณะมักจะเปิดให้บริการในวันหยุดราชการด้วย ส่วนในเมืองที่มีขนาดเล็กกว่านั้น ร้านค้าและร้านอาหารส่วนใหญ่จะปิดบริการ วันหยุดราชการระดับชาติของออสเตรเลียมีดังนี้:

-วันชาติออสเตรเลีย
วันชาติออสเตรเลีย (Australia Day) คือวันที่ 26 มกราคม เป็นวันที่ประเทศออสเตรเลียฉลองแด่ความเป็นประเทศ วันนี้เป็นวันหยุดราชการเพื่อระลึกถึงการก่อตั้งถิ่นฐานในทวีปนี้เป็นครั้งแรกโดยชาวยุโรป

-วันแอนแซค
วันแอนแซค (Anzac Day) คือวันที่ 25 เมษายน เป็นวันที่กองทัพของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ANZAC) ยกพลขึ้นบกที่เมืองกาลิโปลีในประเทศตุรกีเมื่อปี ค.ศ. 1915 ระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 วันนี้มีเพื่อระลึกถึงเหล่าผู้ที่สู้รบและเสียชีวิตในสงคราม ในวันนี้จะมีพิธีฉลองและการเดินสวนสนามของทหาร ท่านจะพบว่ามีหลายเมืองที่จัดงานสวนสนามและพิธีการต่างๆ ในวัน ANZAC Day โดยจะสิ้นสุดพิธีการด้วยการวางพวงหรีดเพื่อเป็นอนุสรณ์ ณ อนุสาวรีย์หรืออนุสรณ์สงครามแห่งใดแห่งหนึ่ง

-วันราชินี
ในวันพระราชสมภพขององค์ราชินี (Queen’s Birthday) เราจะฉลองให้แก่วันเกิดขององค์ราชินีอลิซาเบทที่ 2 พระองค์ไม่ได้เป็นแค่ราชินีของสหราชอาณาจักรเท่านั้นแต่ยังเป็นราชินีของออสเตรเลียอีกด้วย วันราชินีเป็นวันหยุดราชการที่จะฉลองกันในวันจันทร์ (ปกติในเดือนมิถุนายน) การกำหนดให้วันราชินีเป็นวันจันทร์ทำให้เรามีวันหยุดยาวติดต่อกันถึงสามวัน

-วันบ๊อกซิ่งเดย์
วันบ๊อกซิ่งเดย์ (Boxing Day) คือวันที่ 26 ธันวาคม เป็นวันถัดจากวันคริสต์มาสหนึ่งวัน วันนี้เป็นที่รู้กันตามประเพณีว่าจะมีการแจกเงินและสิ่งของต่างๆให้แก่ผู้ยากไร้

-วันขึ้นปีใหม่
คือวันที่ 1 มกราคม จะมีงานเทศกาล งานฉลอง และงานสังสรรค์จัดขึ้นทั่วประเทศเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง

-วันแรงงาน
แต่ละพื้นที่ของออสเตรเลียจะมีวันแรงงาน (Labor Day) เป็นของตัวเองแตกต่างกันไป เช่นเดียวกับที่อื่นทั่วโลก วันแรงงานถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นวันหยุดให้แก่ “คนทำงาน” และเพื่อระลึกถึงต้นกำเนิดของการเรียกร้องของสหภาพแรงงานและสิทธิด้านแรงงาน

-วันสำคัญทางศาสนา
วันหยุดราชการทางศาสนาของเราได้แก่วันคริสต์มาส วันกู๊ดไฟร์เดย์ วันอีสเตอร์ซาเทอร์เดย์ อีสเตอร์ซันเดย์ และอีสเตอร์มันเดย์

-วันคริสต์มาส
ในออสเตรเลียเราจะฉลองวันคริสต์มาสกันในวันที่ 25 ธันวาคม คริสต์มาสคือการฉลองแด่การประสูติของพระเยซูคริสต์ ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูเป็น‘บุตรแห่งพระเจ้า’ที่พระเจ้าส่งลงมาจากสวรรค์เพื่อช่วยโลกมนุษย์ ในวันคริสต์มาส ครอบครัวและเพื่อนๆ จะมาชุมนุมกันเพื่อแลกของขวัญและฉลองอาหารพิเศษของเทศกาลคริสต์มาส ชาวออสเตรเลียบางคนจะเอาอาหารทะเลที่จับได้สดๆ มาปิ้งบาร์บีคิวทานกันนอกบ้าน บางคนก็ทานของย่างเป็นอาหารค่ำตามแบบดั้งเดิมรอบโต๊ะอาหาร

-วันอีสเตอร์
วันอีสเตอร์เป็นการระลึกถึงการเกิดใหม่ของพระเยซูคริสต์หลังจากที่เสียชีวิตด้วยการถูกตรึงกางเขน นี่เป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในปฏิทินของชาวคริสต์ นอกจากความสำคัญทางด้านศาสนาแล้ว ในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ของออสเตรเลีย เราจะมีวันหยุดติดต่อกันสี่วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันกู๊ดไฟร์เดย์ และจบลงในวันอีสเตอร์มันเดย์

Yabun Festival ซิดนีย์, รัฐนิวเซาท์เวลส์

Yabun เป็นเทศกาลพื้นเมืองดั้งเดิมที่จัดขึ้นในเดือนมกราคมเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในออสเตรเลีย ซึ่งดึงดูดผู้ชมให้มาร่วมงานในวันชาติออสเตรเลียอยู่ระหว่าง 10,000 และ 15,000 คน งานนี้เป็นงานดนตรีพื้นเมืองดั้งเดิมงานหนึ่งที่สำคัญที่สุดในประเทศ ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผู้ที่มากด้วยพรสวรรค์ทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะพื้นเมืองดั้งเดิมที่มีมากมาย นอกจากนี้ยังมีสุดยอดแห่งดนตรีของชาวอะบอริจินและชาวเกาะ Torres Strait ของออสเตรเลียจากทั่วประเทศ ตั้งแต่ศิลปินซึ่งเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ไปจนถึงศิลปินที่เพิ่งเปิดตัวในงาน Yabun ยังมีรายการทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบันและให้ข้อมูลความรู้ ซึ่งมีการพูดคุยและการกล่าวสุนทรพจน์โดยผู้นำ นักวิชาการ นักการเมือง และศิลปินที่มีชื่อเสียงที่สุดในชุมชนชาวอะบอริจินและชาวเกาะ Torres Strait

Mowanjum Festival Kimberley, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของชาว Worrorra, Ngarinyin และ Wunumbal ทางตะวันตกของ Kimberley ในงานสำหรับครอบครัวที่จัดขึ้นหนึ่งวันหนึ่งคืนงานนี้ งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม Mowanjum ภายในงานประกอบไปด้วยนักเต้นรำพื้นเมืองดั้งเดิมกว่า 100 คน การแกะสลักผลต้น Boab กิจกรรมเวิร์กช็อปทำขลุ่ยดิดเจอริดู ตลอดจนพิธี Corroborree อันสง่างาม ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม Mowanjum อยู่ห่างจาก Derby ประมาณ 12 กิโลเมตร เลียบไปตามถนน Gibb River ในภูมิภาค Kimberley อันห่างไกลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

Ord Valley Muster Kununurra, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย

เป็นเทศกาลซึ่งกินเวลาสองสัปดาห์ จัดขึ้นในภูมิภาค Kimberley ทางตะวันออกอันห่างไกลของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย จากที่เคยเป็นเพียงงานแสนสนุกที่จัดขึ้นเป็นเวลาหนึ่งคืน มีการทานมื้อค่ำในชนบทห่างไกลเพื่อการเจรจาธุรกิจในท้องถิ่น ปัจจุบันงานนี้ได้กลายเป็นเทศกาลที่ยาวนานสองสัปดาห์ ซึ่งมากมายไปด้วยงานต่างๆ กว่า 50 รายการ เพื่อเฉลิมฉลองจิตวิญญาณ พรสวรรค์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ Kimberley รายการที่มีรวมถึงกีฬา ศิลปะ ดนตรี และงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ตั้งแต่การแข่งขันขี่จักรยานภูเขาไปจนถึงการสาธิจการปรุงอาหาร ตลอดจนการเดินป่าและเทศกาลแข่งบาสเก็ตบอล ภายในงานยังมีตลาด นิทรรศการศิลปะ และดนตรีภายใต้ดวงดาว และปาร์ตี้บนถนนที่แสนรื่นเริง และงานพื้นเมืองดั้งเดิม ซึ่งรวมถึง Waringarri Corroboree