แนะนำแอฟริกาใต้


ภูมิประเทศ

ประเทศแอฟริกาใต้ หรือ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ (อังกฤษ: The Republic of South Africa) หรืออาจเรียกสั้น ๆ ว่า "แอฟริกาใต้" (ต่างจาก "แอฟริกาตอนใต้" ซึ่งเป็นภูมิภาคประกอบไปด้วยหลายประเทศ รวมถึงประเทศแอฟริกาใต้) เป็นประเทศอิสระที่อยู่ตอนปลายทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา มีพรมแดนติดกับ ประเทศนามิเบีย ประเทศบอตสวานา ประเทศซิมบับเว ประเทศโมซัมบิก และ ประเทศสวาซิแลนด์ ส่วนประเทศเลโซโท (Lesotho) เป็นดินแดนที่ถูกล้อมรอบทุกด้านด้วยอาณาเขตของประเทศแอฟริกาใต้ รวมทั้งยังเป็นประเทศส่งออกเพชรและ ทองคำมีชาวพื้นเมืองผิวขาวได้แก่ ชาวแอฟริกัน ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ ที่มาตั้งถิ่นฐานเป็นกลุ่มแรก ปัจจุบันมีทั้งชาวดัตช์ เยอรมัน ฝรั่งเศส อังกฤษ และชนเผ่าพื้นเมือง คือ ซูลู

 

ธงชาติ

ธงชาติแอฟริกาใต้ แบบที่ใช้ในปัจจุบัน ได้รับการคัดเลือกจากธงชาติที่ส่งเข้าประกวดมากกว่า 7,000 แบบ และได้เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2537 หลังจากได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปและได้มีการยุติการถือผิวในประเทศแอฟริกาใต้ในปีนั้น โดยออกแบบขึ้นเพื่อสื่อความหมายถึงชาวแอฟริกาใต้ทุกเชื้อชาติโดยไม่มีการแบ่งแยก ลักษณะของธงนี้เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน ตอนบนทางด้านปลายธงนั้น เป็นแถบแนวนอนพื้นสีแดงและสีน้ำเงิน แต่ละแถบกว้าง 1 ใน 3 ส่วนของความกว้างธง ทั้งสองสีนี้ถูกแบ่งตามแนวนอนด้วยแนวแถบสีรูปตัววายอักษรโรมัน (Y) ซึ่งเป็นแถบสีเขียวมีขอบสีขาว แถบดังกล่าวนี้ล้อมรูปสามเหลี่ยมสีดำมีขอบสีทองซึ่งอยู่ทางด้านคันธง เมื่อดูภาพโดยรวมแล้ว สัดส่วนของความกว้างแถบริ้วในธง เมื่อวัดจากทางด้านปลายธงจะเป็น 5:1:3:1:5   ธงนี้ นับได้ว่าเป็นธงชาติเพียงธงเดียวที่มีการใช้สีประกอบในธงถึง 6 สี โดยไม่มีสัญลักษณ์หรือลวดลายใดๆ ประกอบ

ประชากรศาสตร์

ชาวผิวขาว เป็นชาวยุโรป ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์,ชาวอังกฤษ และชาวฝรั่งเศส ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแอฟริกาใต้ ปัจจุบันเรียกว่าชาวแอฟริกาเนอร์ ,ชาวผิวสี เป็นชาวเลือดผสมระหว่างชาวแอฟริกาเนอร์ ชาวพื้นเมือง และชาวมาเลย์ที่อพยพเข้ามา ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัดเวสเทิร์นเคป และชาวพื้นเมืองเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมของทวีปแอฟริกา เช่น ชาวซูลู เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีชาวอินเดียที่ส่วนมากอาศัยอยู่ในจังหวัดควาซูลู-นาตัล อีกด้วย

ภาษา

ประเทศแอฟริกาใต้มีภาษาราชการ 11 ภาษา ได้แก่ ภาษาแอฟริคานส์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาซูลู, ภาษาโชซา, ภาษาสวาตี, ภาษาเอ็นเดเบลี, ภาษาซูทูใต้, ภาษาซูทูเหนือ, ภาษาซองกา, ภาษาสวันนา และภาษาเวนดา ชาวแอฟริกาใต้ส่วนใหญ่สามารถใช้ภาษาแอฟริคานส์และภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

ดอกไม้ประจำชาติ

ดอกไม้ประจำชาติคือ ดอกคิง โพรเธีย

เครื่องดนตรีพื้นเมือง

เครื่องดนตรีพื้นเมืองคือวูวูเซลา (อังกฤษ: vuvuzela, เป็นภาษาซูลู แปลว่า ทำให้เกิดเสียงดัง) หรือในบางครั้งเรียก เลปาตาตา (Lepatata ในภาษาสวานา) เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าคล้ายทรัมเป็ต เป็นเครื่องดนตรีและวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองแอฟริกาใต้ มีความยาวประมาณ 1 เมตร เสียงของวูวูเซลา เป็นไปในลักษณะดังกึกก้อง คล้ายเสียงร้องของช้าง และเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 ที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีเป่าเชียร์นักเตะจากประเทศต่างๆ

ประวัติศาสตร์

ประวัติศาสตร์
ซูลู (อังกฤษ: Zulu - ภาษาอังกฤษอัฟริกาใต้) เป็นชนเผ่ากลุ่มหนึ่งของแอฟริกา มีจำนวนประชากรประมาณ 11ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่อาศัยในควาซูลู-นาตาล แอฟริกาใต้ มีจำนวนเล็กน้อยที่อยู่อาศัยในซิมบับเว แซมเบียและโมแซมบีกภาษาอีซิซูลู (isiZulu) เป็นสาขาหนึ่งของภาษาบันตู (Bantu)ซึ่งจัดอยู่ในภาษา ลุ่มย่อย "นูนิ"(Nguni)ราชอาณาจักรซูลูมีบทบาทสำคัญมาก ในประวัติศาสตร์ ของประเทศแอฟริกาใต้ โดยเฉพาะในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2344 - พ.ศ. 2444 (คริสต์ศตวรรษที่ 19Th-20th) ในยุคแห่งการถือผิว ชาวซูลูถูกจัดให้เป็นประชาชนชั้น 2และถูกดูถูกเหยียดหยามอย่างรุนแรง ปัจจุบันชาวซูลูเป็นชนเผ่าที่เป็นประชา กรส่วนใหญ่ของประเทศแอฟริกาใต้และม ี สิทธิเสรีภาพแห่งมนุษยชนเท่าเทียม กับประชาชนทุกเชื้อชาติและชนเผ่าในประเทศ

ที่ตั้ง
อยู่ทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา ทิศเหนือติดนามิเบีย บอตสวานา ซิมบับเว ทิศตะวันออกเฉียงเหนือติดโมซัมบิก และสวาซิแลนด์ ทิศตะวันออกติดมหาสมุทรอินเดีย

พื้นที่

1,221,037 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 2.5 เท่าของประเทศไทย
มีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,954 กิโลเมตร

การเมืองการปกครอง

ระบอบการเมือง ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา
ระบบการปกครอง สาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ

แบ่งการปกครองออกเป็น 9 มลรัฐ (Province) คือ KwaZulu-Natal,
Northern Cape, Northern Province, North-West, Eastern Cape,
Mpumalanga, Free State, Western Cape และ Gauteng
ประมุขแห่งรัฐและผู้นำรัฐบาล นาย Thabo Mvuyelwa Mbeki (ประธานาธิบดี)
รัฐมนตรีต่างประเทศ นาง Nkosazana Clarice Dlamini-Zuma
พรรคการเมืองที่สำคัญ มีพรรคการเมืองที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 88 พรรค แต่มีพรรคการเมืองใหญ่ ที่สำคัญ 4 พรรค ได้แก่

1. African National Congress (ANC) พรรคแกนนำรัฐบาล
2. Democratic Alliance (DA) เป็นพรรคการเมืองใหญ่อันดับ 2 และเป็น พรรคฝ่ายค้านในปัจจุบัน สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนผิวขาว (เกิดจากการรวมตัวของพรรค Democratic Party (DP) และ New National Party (NNP) แต่ต่อมาพรรค NNP แยกตัวออกมาเป็นพันธมิตรกับพรรค ANC)
3. Inkatha Freedom Party (IFP) พรรคการเมืองใหญ่อันดับ 3 สมาชิกส่วนใหญ่เป็นคนผิวดำ เคยเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรค ANC มาตั้งแต่ปี 2537 แต่ต่อมาเกิดความขัดแย้งกัน จึงหันมาเป็นพันธมิตรกับพรรค DA
4. New National Party (NNP) แยกตัวออกจากพรรค DA มาเป็นพันธมิตรกับพรรค ANC และเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในปัจจุบัน