สภาพอากาศของบอลติก


สภาพอากาศของเอสโตเนีย

ประเทศเอสโตเนียมีสภาพภูมิอากาศแบบชายทะเล หน้าร้อนอากาศค่อนข้างเย็นสบาย และจะมีความเฉอะแฉะในช่วง ฝนตก ส่วนช่วงหน้าหนาวสภาพอากาศหนาวเย็นปานกลาง ส่วนนอกจากนี้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิอาจจะเกิดน้ำท่วมบ้าง บางครั้ง ถือเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่ได้ส่งผลรุนแรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในประเทศเท่าใดนัก

ด้วยลักษณะประเทศที่ติดกับทะเลจึงเป็นตัวกำหนดสภาพดินฟ้าอากาศของประเทศ ซึ่งไม่หนาวไม่ร้อนมากนัก แต่พายุไซโคลนและอากาศบริเวณไหลทวีปก็มีส่วนทำให้อากาศผันแปรไม่แน่นอน บางปีในฤดูร้อน อากาศร้อนจัดและแห้ง และฤดูหนาวก็จะมีหมอกมาก หรือไม่ก็เป็นลักษณะตรงกันข้ามคือฤดูร้อนอากาศหนาวและมีฝน แต่ฤดูหนาวอากาศกำลังสบายๆ อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะอยู่ระหว่างอากาศแบบชายทะเล กับแบบทวีปยุโรป มีฝนตกปานกลางช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ spring

สภาพอากาศของลัตเวีย

ลักษณะภูมิอากาศของลัตเวียเป็นแบบชายทะเล มีความชื้นแฉะเป็นบางแห่ง และในช่วงฤดูหนาว จะมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5.9องศา โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ - 4.7 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 17 องศา อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะอยู่ระหว่างอากาศแบบชายทะเล กับแบบทวีปยุโรป มีฝนตกปานกลางช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ spring

สภาพอากาศของลิทัวเนีย

ภูมิอากาศของลิทัวเนียเป็นการเปลี่ยนแปลงกลางระหว่างมหาสมุทรหนาวและเย็นในทวีปยุโรป สภาพอากาศในลิทัวเนียค่อนข้างสบายและเงียบสงบ อุณหภูมิเฉลี่ยบนชายฝั่งของลิทัวเนียเป็นประมาณ 1.6 ° C ในเดือนมกราคมและ 17.8 ° C ในเดือนกรกฎาคม . นอกจากนี้ในเมืองหลวงวิลนีอุลิทัวเนียไปทางทิศตะวันออกที่อุณหภูมิในเดือนมกราคมคือ 2.1 ° C และในเดือนกรกฎาคมเป็น 18.1 ° C. ปริมาณน้ำฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ที่ 717 มม. และ 490 มม. ที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ดินแดนแห่งลิทัวเนียมีความอุดมสมบูรณ์มาก ป่าครอบครองประมาณ 1/3 ของพืชในลิทัวเนียกับสนส่วนใหญ่โก้พล็อต bu แต่โอ๊คและเถ้าอยู่ร่วมกันน้อยลง ลิทัวเนียป่าที่อุดมไปด้วยเห็ดและไม้ผล

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เพราะอยู่ระหว่างอากาศแบบชายทะเล กับแบบทวีปยุโรป มีฝนตกปานกลางช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ spring

ประเทศลิทัวเนียมีสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างอากาศแบบชายทะเลกับแบบทวีปยุโรป จึงทำให้มีฝนตกปานกลางในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ซึ่งสภาพภูมิอากาศของลิทัวเนีย มีความหนาวเย็น โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 5.2 องศา โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ - 5.2 องศา และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนกรกฎาคมที่ 16.4 องศาเซลเซียส