ศาสนาและวัฒนธรรมบอลติก


ศาสนาและวัฒนธรรมลัตเวีย

ศาสนาของลัตเวีย
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนา คริสต์นอกายโรมันแคทอลิก , นิกายลูเธอร์แรน , คริสต์กรีกออร์ธอร์ด็อกซ์ ,ศาสนาและนิกายอื่นๆ

วัฒนธรรมของลัตเวีย
Latvia National Opera แห่งกรุงริก้าถือเป็นโรงโอเปร่ามีชื่อเสียงในระดับโลก เทศกาลประจำปีที่สำคัญอย่างเทศกาลโอเปร่านานาชาติ รวมไปถึง เทศกาล บัลเลต์แห่งรัฐบอลติกก็ถูกจัดขึ้นที่กรุงริก้าด้วยเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่จะมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตมากมาย ทั้งในสายและบนท้องถนนในตัวเมืองเก่า ริก้าเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับ วัฒนธรรมในระดับนานาชาติหลากลายรูปแบบ ทั้งด้านดนตรี การเต้นรำ ภาพยนตร์ บทกลอน และศิลปะ ขณะเดียวกันก็มีพิพิธภัณฑ์ล้ำค่า รวมไปถึงห้องแสดงภาพเขียนชั้น นำสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องราวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

ภาษาของลัตเวีย
ภาษาที่ใช้ในราชการคือ ภาษาลัตเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มภาษาอินโด-ยูโรเปียน มีความคล้ายคลึงกับภาษาลิทัวเนีย โดยประชากรกว่าร้อยละ 30 สามารถพูดภาษารัสเซียเป็นภาษาแรก แต่ประชากรเกือบทั้งประเทศเข้าใจภาษารัสเซียได้ดี ส่วนภาษาอังกฤษและเยอรมันเป็นภาษาที่ใช้กันไม่แพร่หลาย

ศาสนาและวัฒนธรรมเอสโตเนีย

ศาสนาของเอสโตเนีย
ศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดคือ ศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน แต่สำหรับชาวรัสเซียในเอสโตเนียนับถือศาสนาแคทอลิกนิกายออร์ธอดอกซ์

วัฒนธรรมของเอสโตเนีย
การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอ ทั้งธรรมชาติที่มีผลโดยตรงกับมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ และเวลาที่เปลี่ยนไป จึงทำให้ แนวความคิด ประสบการณ์ ของคนแต่ละสังคมยอมปรับตามสภาพกาล เมื่อมีการเปลี่ยน คนในสังคมก็มีการคิดสร้างสรรค์ และปรับตัวให้เหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งอาจจะมีผลต่อการกระทำปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประเพณี และวัฒนธรรมใหม่ๆ เมืองทาลลินน์ จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งในทวีปยุโรปที่มีวัฒนธรรมต่างๆ คล้ายคลึงกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

ภาษาของเอสโตเนีย
ใช้ภาษาเอสโตเนีย เป็นภาษาราชการ นอกจากนั้นยังมีใช้ภาษารัสเซีย และภาษาละติน

ศาสนาและวัฒนธรรมของลิทัวเนีย

ศาสนาของลิทัวเนีย
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ส่วนชาวรัสเซียในลิทัวเนียนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์

วัฒนธรรมของลิทัวเนีย
ส่วนการใช้ภาษาราชการคือใช้ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาทางการ มีบางกลุ่มที่ใช้ภาษารัสเซีย

ภาษาของลิทัวเนีย
ลิทัวเนีย เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสซีย ทำให้มีชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในลิทัวเนียจำนวนนหนึ่ง ทำให้ประเทศนี้มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป และมีการผสมผสานกันอย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง อาหาร เสื้อผ้า วัฒนธรรม และประเพณี ฯลฯ