วันสำคัญและเทศกาลของเวียดนาม


วันชาติเวียดนาม รำลึกถึงวีรบุรุษกู้ชาติ โห่ จี๊ มิญ (Hồ Chí Minh)

วันที่ 2 กันยายน ที่จะถึงนี้ถือเป็น วันชาติของเวียดนาม ตรงกับวันประกาศเอกราชของเวียดนาม 68 ปีก่อน หรือในวันที่ 2 กันยายน 1945 และวันนี้ยังตรงกับวันครบรอบ 44 ปี การจากไปของบุคคลสำคัญที่สุดของเวียดนาม และบุคคลสำคัญที่สุดคนหนึ่งของเอเชียและโลกเหมือนกับคานธี คือ อดีตประธานาธิบดีโห่จี๊มิญ (Hồ Chí Minh) (ค.ศ. 1890-1969) ผู้ซึ่งมีบุคลิกภาพหลากหลายลักษณะในตัวตน โดยเป็นทั้งนักชาตินิยม นักประชานิยม นักมนุษย์นิยม นักสังคมนิยม นักปฏิวัติ นักประชาธิปไตย นักธรรมาธิปไตย นักคิด นักปฏิบัติ นักวรรณกรรม และนักวัฒนธรรม
 

วันปลดเอกกรุงไซ่ง่อน

ตรงกับวันที่ 30 เมษายน การยึดกรุงไซ่ง่อน (หรือเรียกว่า การเสียกรุงไซ่ง่อน โดยผู้สนับสนุนเวียดนามใต้ หรือ การปลดปล่อยไซ่ง่อน โดยผู้สนับสนุนเวียดนามเหนือ) คือการยึดเมืองหลวงของเวียดนามใต้ กรุงไซ่ง่อน โดยกองทัพประชาชนเวียดนาม (PAVN) และแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติ ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เหตุการณ์นี้ทำให้สงครามเวียดนามสิ้นสุดลง และทำให้ช่วงถ่ายโอนอำนาจไปยังรัฐบาลเวียดนามเหนือเริ่มต้นขึ้น ทำให้เวียดนามทั้งสองฝ่ายกลับมารวมประเทศกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการ ภายใต้รัฐระบอบคอมมิวนิสต์

ประเพณีตรุษญวน

ประเพณีตรุษญวน หรือปีใหม่ของชาวเวียดนาม มีลักษณะเหมือนกับประเพณีตรุษจีนของชาวจีน ในอดีตสมัยที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของจีนนานนับพันปี วัฒนธรรมทางความเชื่อและการดำรงชีวิตตลอดจนภาษาต่างก็ได้รับอิทธิพลจากจีนทั้งสิ้น ปฏิทินทางจันทรคติของเวียดนามจะตรงกับปฏิทินทางจันทรคติของจีน ดังนั้นวันตรุษญวนหรือวันขั้นปีใหม่เวียดนามจะตรงกับวันที่ 1เดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ หรือตรงกับวันตรุษจีนนั่นเอง

เทศกาลเต็ด

เป็นเทศกาลทางศาสนาที่สำคัญที่สุด มีชื่อเต็มว่า “เต็ดเหวียนดาน” หมายความว่า เทศกาลแห่งรุ่งอรุณแรกของปี มีขึ้นระหว่างปลายเดือนมกราคมถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ เป็นการเฉลิมฉลองความเชื่อในเทพเจ้า ลัทธิเต๋า ขงจื่อ และศาสนาพุทธ และเป็นการเคารพบรรพบุรุษ

เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง

ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ชาวบ้านประกวดทำขนมเปี๊ยะโก๋ญวน (บันตรังทู) พร้อมทั้งจัดขบวนแห่เชิดมังกร เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อดวงจันทร์