ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ


ศาลเจ้าอินาริ (伏見稲荷大社, Fushimi Inari Shrine) หรือที่คนไทยชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของศาสนาชินโต ตั้งอยู่ที่เมืองเกียวโต (Kyoto) ประเทศญี่ปุ่น โดยมีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักสิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย (บ้างก็ว่าท่านชอบแปลงร่างเป็นจิ้งจอก) จึงสามารถพบเห็นรูปปั้นจิ้งจอกมากมายด้วยเช่นกัน ศาลเจ้าแห่งนี้มีความเก่าแก่มากถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ก่อนสร้างเมืองเกียวโตซะอีก คาดกันว่าจะเป็นช่วงประมาณปีค.ศ. 794 หรือกว่าพันปีมาแล้ว

ฟูชิมิอินาริ ถือเป็นศาลเจ้าที่สำคัญของศาลเจ้าอินาริในศาสนาชินโตที่มีอยู่กว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่น และอีกหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ก็คือเสาโทริอิ (Senbon Torii แปลว่าเสาพันต้น ถึงแม้ที่นี่จะมีอยู่หลายหมื่นต้นก็ตาม) สีแดงส้มที่อยู่ตรงทางเข้าของศาลเจ้า ซึ่งได้รับบริจาคมาโดยผู้ที่มาสักการบูชา เสาเหล่านั้นตั้งเรียงชิดติดกันเป็นทางจนดูคล้ายอุโมงค์ยาวไปจนถึงบนยอดเขาอินาริ ทางเดินคดเคี้ยวที่ยาวกว่า 4 กิโลเมตร  เต็มไปด้วยผู้คนที่มาสักการะเยี่ยมเยือนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเรียกว่า Oyama-meguri หรือ โอยาม่าทัวร์

ภายในศาลเจ้าจะมีรูปปั้นและสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอก ซึ่งในตำนานพื้นบ้านญี่ปุ่นเชื่อว่า สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์นำสาส์นของเทพเจ้า มีอิทธิฤทธิ์พิเศษ สามารถแปลงกายเป็นมนุษย์ได้
 
ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วที่ศาลเจ้าฟูชิมิแห่งนี้ได้รับพรอันศักสิทธิ์ ด้วยน้ำพุร้อนคุณภาพดีจากหุบเขาโมโมมิยะ และเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของสาเกญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเหล้าที่หมักมาจากข้าว ในปัจจุบันยังคงมีห้องเก็บเหล้าใต้ดินหลงเหลืออยู่เกือบ 40 แห่งข้างๆคูน้ำ และตรงบริเวณนั้นก็ยังคงไว้ซึ่งบรรยากาศสมัยยุคเอโดะ ซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 17 จนถึงศตวรรษที่ 19 อีกทั้งยังมีถนนที่เรียงรายไปด้วยบาร์และร้านอาหาร ทำให้เมืองแห่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น

Fushimi Area
 
Famous for its quality spring water and sake brewing. Sake cellars along the moat, with the atmosphere of 17th century Japan.
 
Momoyama is located in the southernmost hills of the Higashiyama Mountains in southern Kyoto, with the Uji-gawa River to the south. Momoyama developed as an important strategic point for land and river transportation connecting Osaka, Nara and Kyoto. Fushimi Castle was built by Toyotomi Hideyoshi, a famous warrior of the 16th century; however, it was torn down twenty years later by Tokugawa Ieyasu, who unified Japan. Afterwards, many peach trees were planted in the ruins of the castle, and thus the hills came to be known as Momoyama, or “Peach Hills.”
 
People pray at Fushimi-inari-taisha Shrine for success in business, good luck and better skills. The shrine also serves as the head for 40,000 Inari shrines all over Japan. Red torii (shrine gates) donated by worshippers line the path, so close together that they form what resembles a tunnel leading all the way to the top of Mt. Inari-san rising high above the grounds. The winding four-kilometer-long path to the summit is always crowded with worshippers making a visit to the shrine, called the Oyama-meguri (Oyama tour).
 
Since ancient times, Fushimi has been blessed with high quality spring water from the Momoyama hills, and thus is known for Japanese sake (rice wine) brewing. Nearly 40 sake cellars still stand alongside a moat, and the area retains the atmosphere of the Edo Period from 17th to the 19th century. Streets lined with bars and restaurants unique to this brewing town are another of its many attractions for tourists.

ขอบคุณรูปภาพและที่มาจาก
http://www.jnto.go.jp/eng/location/regional/kyoto/fusimi.html
http://dplusguide.com/japan-kyoto-fushimi-inari/