วีซ่า

วีซ่า

ไอแอมทัวร์ บริการรับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว และวีซ่าธุรกิจ ทุกเส้นทางทั่วโลก

ไอแอมทัวร์ ให้บริการรับยื่นวีซ่า และให้คำปรึกษาทางด้านการยื่นขอวีซ่า ทุกเส้นทางทั่วโลก โดยทีมงานมืออาชีพและมากพร้อมด้วยประสบการณ์ และเต็มใจในการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการยื่น ขอวีซ่า ทั้งวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว และวีซ่าเพื่อธุรกิจ หรือวีซ่าอื่นๆ ไอแอมทัวร์ มีความพร้อม ความเต็มใจ และความเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมเอกสารและตรวจสอบให้ครบถ้วนซึ่งมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยากเสียเวลาสำหรับลูกค้า ซึ่งบริการนี้จะทำให้ท่านได้รับความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและไม่เสียเวลาอีกด้วย


5 เหตุผล ทำไมต้องใช้บริการรับยื่นวีซ่า กับไอแอมทัวร์

 1. สะดวก ด้วยบริการแมสเซนเจอร์รับ-ส่งเอกสารถึงที่ (ในพื้นที่บริการ)พร้อมจองคิวยื่นวีซ่าและนำท่านไปยื่นวีซ่าถึงสถานทูตด้วยตัวเอง
 2. รวดเร็ว ประหยัดเวลาในการเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอวีซ่าที่รวดเร็ว สมบูรณ์ครบถ้วน
 3. ถูกต้อง ด้วยคำแนะนำจากผู้ชำนาญในการยื่นวีซ่า ตั้งแต่การเตรียมเอกสาร บริการตรวจทานเอกสารเพื่อการยื่นขอที่ถูกต้อง จนถึงการแนะนำในกรณีมีสัมภาษณ์
 4. One Stop Service ด้วยบริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรม ทำประกันภัยการเดินทาง จนถึงแปลเอกสารในที่เดียว
 5. ไม่หลอกลวง ไอแอมทัวร์มีประสบการณ์ การนำเที่ยวและ รับยื่นวีซ่ามากมาย และทำเที่ยวบริษัทใหญ่ๆมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น M150 THAIBEV นิสิตจุฬา เป็นต้น ดังนั้นลูกค้าสบายใจได้ว่าจะไม่ถูกหลอกลวงแน่นอน

รู้หรือไม่? 29 ประเทศที่พาสปอร์ตไทยไม่ต้องขอวีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

บางประเทศที่ไทยเราได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย โดยสามารถเดินทางไปประเทศนั้นๆ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ต ไม่ต้องขอวีซ่า แค่ไปประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเท่านั้น เที่ยวครั้งหน้าแบบสบายๆ ลองไป 29 ประเทศนี้กันดู


14 วัน


15 วัน


30 วัน


90 วัน


180 วัน

บาห์เรน
ญี่ปุ่น
ฮ่องกง
อาร์เจนตินา
ปานามา
บรูไน*
มาเก๊า
บราซิล
กัมพูชา
ไต้หวัน
ชิลี
เมียนมาร์**
อินโดนีเซีย*
เอกวาดอร์*
ลาว
จอร์เจีย*
มองโกเลีย
เกาหลีใต้
มัลดีฟส์*
เปรู
มาเลเซีย*
วานูอาตู*
ฟิลิปินส์*
รัสเซีย
เซเซลส์*
สิงคโปร์*
แอฟริกาใต้*
ตุรกี*
เวียดนาม

หมายเหตุ

 1. * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้น คือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย
 2. ** หมายถึงเฉพาะท่าอากาศยานนานาชาติ เริ่ม 11 ส.ค.58

ประเทศเขตเชงเก้น

ประเทศสมาชิกในเขตเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 26 ประเทศ

สมาชิกในปัจจุบันที่เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปมีทั้งหมด 22 ประเทศ ดังนี้ (ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐ เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี อิตาลี กรีซ ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในหกประเทศดังนี้ ได้แก่ สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ไซปรัส บัลแกเรีย โรมาเนีย และโครเอเชีย ยังมิได้เป็นประเทศสมาชิกเชงเก้น

สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และ โรมาเนียซึ่งต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกประเทศเชงเก้น

ไซปรัสเป็นประเทศของสหภาพยุโรป แต่ยังมิได้เป็นสมาชิกประเทศเขตเชงเก้นโดยสมบูรณ์ ซึ่งอาจกล่าวว่าการควบคุมชายแดนระหว่างประเทศไซปรัส และประเทศสมาชิกปัจจุบันของประเทศเขตเชงเก้น ยังคงอยู่ระหว่างการหารือ จนกว่าสภาคองเกรสสหภาพยุโรปจะมีข้อตกลงในการยกเลิกกฎการควบคุมชายแดน อย่างไรก็ตามไซปรัสยังต้องการวีซ่าเชงเก้น ตลอดจนเอกสารการอนุญาตพำนักจากสมาชิกอื่นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งทั้งนี้ยังไม่สามารถเดินทางผ่านราชอาณาจักรได้เกินกว่า 5 วัน

ผู้ที่ถือวีซ่าเชงเก้น สามารถเดินทางโดยไม่ต้องผ่านพิธีการศุลกากรไปยัง ราชรัฐโมนาโก ราชรัฐอันดอร์รา สาธารณรัฐซานมาริโน นครรัฐวาติกัน และ ราชรัฐ

เอกสาร และการยื่นวีซ่าประเทศต่างๆ

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอังกฤษ (UK)

วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าจีน

วีซ่าอินเดีย

วีซ่าดูไบ (UAE)

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาการยื่นแล้วแต่ละสถานทูตเป็นผู้กำหนด และบางสถานทูตมีการยื่นวีซ่าแบบด่วนด้วย แต่ราคาสูงขึ้นกว่าปกติ
 • ผลการพิจารณาวีซ่า ขึ้นอยู่กับสถานทูตนั้นๆ
 • หากจำเป็นต้องใช่เล่มพาสปอร์ตในช่วงที่จะยื่นวีซ่า โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อน
 • ต้องการปรึกษา หรือมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-530-7200