จองทัวร์และชำระเงิน


ขั้นตอนการจองทัวร์ของบริษัท ไอแอมทัวร์ เอ็กซ์เพิร์ธ เซ็นเตอร์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

ขั้นตอนที่ 1

กรอกรายละเอียดในช่องด้านล่าง แล้วพนักงานขายจะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด หรือดาวน์โหลดใบจองทัวร์ และส่งแฟกซ์มาที่ 02-196-1916-7 หรือ ส่งอีเมลมาที่ sales@iam-tour.com

ขั้นตอนที่ 2

หลังจากได้รับใบจองแล้ว ทางบริษัทจะทำใบเรียกเก็บเงินค่าบริการ(INVOICE) ซึ่งแสดงรายะละเอียดการจ่ายมัดจำ งวดแรกและงวดสุดท้าย ส่งให้ท่านทางอีเมล หรือ ทางเบอร์แฟกซ์ที่ท่านได้ให้ไว้

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อท่านชำระเงินแล้ว ท่านจะได้รับหลักฐานการรับเงิน หากไม่ได้รับหลักฐานการนับเงินภายใน 2 วันทำการ ให้ติดต่อพนักงานขาย หรือติดต่อหมายเลข 085-019-0005

ขั้นตอนที่ 4

หลังจากชำระค่าบริการครบแล้ว ท่านจะได้รับใบเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนวันเดินทางประมาณ 3-7 วัน

ขั้นตอนที่ 5

หัวหน้าทัวร์ หรือ ไกด์ หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะโทรนัดหมายการเดินทางกับท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

ขั้นตอนที่ 6

หากท่านไม่ได้รับการบริการที่น่าพอใจ กรุณาแจ้งที่หมายเลข 085-019-0005 เพื่อให้เรารับทราบและดำเนินการแก้ไขต่อไป